5268 artikkelia

2023/02/28

Ano Turtiainen on suomalainen #kansanedustaja ja #VKK-puolueen jäsen, joka on tullut tunnetuksi provosoivista kommenteistaan ja teoistaan. Turtiaisen lisäksi joukko poliitikkoja ja kansalaisaktivisteja on yhdistänyt leikkisästi voimansa nimellä “OmillaAivoillaAjattelijat”. Tämä ryhmä on tunnettu siitä, että se levittää disinformaatiota ja #Venäjä’n narratiivia.

Tämä puolue on houkutellut puoleensa erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia harrastuksia ja mielenkiinnon kohteita. Se on myös yrittänyt houkutella ihmisiä luottamaan omaan intuitioonsa ja fiiliksiinsä, sen sijaan että perustuisi faktoihin ja tutkittuun tietoon.

Turtiainen ja hänen puolueensa edustavat vaarallista ajattelutapaa, joka ei perustu todellisuuteen ja joka saattaa johtaa vääriin päätöksiin. Kolmannen maailmansodan uhkakuvat eivät perustu faktoihin, ja ne luovat pelkoa ja ahdistusta yhteiskunnassa niille yksilöille jotka ovat jo ennestään tuuliajolla. Tällaiset pelon ja epäluottamuksen ilmapiirit voivat johtaa vakaviin seurauksiin, kuten yhteiskunnan hajoamiseen ja demokratian romuttumiseen.

Suomalainen demokratia on arvokas saavutus, jota meidän tulee vaalia ja suojella. Demokratia perustuu avoimuuteen, keskusteluun ja faktoihin perustuvaan päätöksentekoon. Turtiaisen ja hänen puolueensa edustama ajattelutapa ei ole yhteensopiva demokraattisen yhteiskunnan kanssa. Jos tällainen ajattelu saa jalansijaa suomalaisessa yhteiskunnassa, se voi johtaa vakaviin seurauksiin.

On tärkeää, että suomalaiset tunnistavat Turtiaisen ja hänen puolueensa ajattelutavan vaarallisuuden. Meidän tulee vastustaa pelon ja epäluottamuksen ilmapiirin levittämistä yhteiskunnassa ja perustaa päätöksemme faktoihin ja tutkittuun tietoon. Demokratiamme säilyminen vaatii meiltä kaikilta vastuullisuutta ja sitoutumista yhteiskunnan hyvinvointiin.

Venäjä on tunnetusti levittänyt disinformaatiota eri puolilla maailmaa pyrkien vaikuttamaan poliittiseen keskusteluun ja vaaleihin. Tämä on ollut erityisen näkyvää Euroopassa, missä Venäjä on pyrkinyt luomaan epäluuloa EU:ta ja NATO:a kohtaan sekä horjuttamaan demokraattisia instituutioita.

Suomessa Venäjän disinformaatio on saanut erityistä huomiota, sillä Suomi on Venäjän naapurimaa ja strategisesti tärkeä maa NATO:lle. Suomen on myös tunnistettu olevan yksi Venäjän kohteista, jossa se pyrkii levittämään disinformaatiota ja vaikuttamaan poliittiseen keskusteluun.

OmillaAivoillaAjattelijat -ryhmä on noussut esiin Suomessa levittämällä disinformaatiota ja Venäjän narratiivia. Ryhmän jäsenet ovat usein esiintyneet julkisuudessa tukemassa Venäjän kantoja esimerkiksi Ukrainan sodasta ja korona-rokotteiden “haitta-vaikutuksista”. He ovat myös levittäneet salaliittoteorioita, jotka perustuvat usein Venäjän disinformaatioon.

Ano Turtiainen on yksi OmillaAivoillaAjattelijoiden aktiivisimmista jäsenistä. Hän on usein esittänyt Venäjän kantoja ja kritisoinut länsimaita. Turtiainen on myös levittänyt disinformaatiota, esimerkiksi väittäen koronaviruspandemian olevan oikeasti “plandemia”. Hän on myös jakanut some-tilillään Venäjän propagandaa.

Turtiaisen ja OmillaAivoillaAjattelijoiden toiminta on herättänyt huolta Suomessa, sillä se horjuttaa luottamusta demokratiaan ja oikeaan tietoon. Disinformaation levittäminen on vaarallista, sillä se voi vaikuttaa ihmisten päätöksiin ja luoda epäluuloa eri maiden ja yhteiskuntien välille. Lisäksi Venäjän narratiivin levittäminen on epäilyttävää suomalaiselta kansanedustajalta, sillä se edistää Venäjän strategisia tavoitteita ja voi vaikuttaa Suomen turvallisuuteen.

Onneksi näissä ääripään pienpuolueissa on se etu, että niissä sisäiset riidat kasvavat lopulta niin suuriksi että jopa sorkka-eläimetkin ymmärtävät olla niitä äänestämättä.

Lue myös tämä: