Sivusto on Venäjän palvelunestohyökkäyksen kohteena – Slava Ukraini!


#Venäjän #armeija ei palaudu toimintakykyiseksi vuosikymmeniin – Venäjämieliset kannattajat hakeutuvat mielisairaaloihin ymmärtäessään olleensa historian pimeällä puolella

22/03/2023

Venäjän asevoimat kohtasivat merkittäviä haasteita yrittäessään toteuttaa Ukrainan hyökkäyksessään vuonna 2022. Tämä on Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän erikoistutkijan, majuri (evp) Jukka Viitaniemen ja tutkimusavustaja Santeri Kytönevan tuoreessa artikkelissa esitetty arvio. Tutkijat ovat tutkineet Venäjän hyökkäystä käsiteanalyyttisesti ja tarkastelleet erityisesti Venäjän asevoimien suorituskykyä.

Artikkelissa todetaan, että Venäjän asevoimien kyky käydä kahta alueellista sotaa samanaikaisesti erillisissä strategisissa suunnissa on kyseenalaistettava. Ukrainassa kärsityt tappiot kalustossa ja henkilöstössä ovat laskeneet asevoimien suorituskykyä merkittävästi, joten Venäjän kyky suorittaa saman mittakaavan strategisia operaatioita tulevaisuudessa saattaa kestää useita vuosia tai jopa vuosikymmeniä.

Tutkijat toteavat kuitenkin, että Venäjä kykenee toteuttamaan omassa taksonomiassaan paikallisen tason operaatioita tänä aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että Venäjän asevoimat pystyvät edelleen toimimaan paikallisesti ja suorittamaan pienempiä operaatioita, mutta suurempien operaatioiden toteuttaminen samanaikaisesti voi olla haastavaa.

Artikkelissa tarkastellaan myös Venäjän asevoimien käyttämiä taktiikoita Ukrainan hyökkäyksessä. Tutkijat huomauttavat, että Venäjän käyttämä #hybridisota, joka yhdistää perinteisen #sodankäynnin, #informaatiosodankäynnin ja #SotilaallisenVoimanKäytön, ei ollut riittävä #Ukrainassa. Venäjän pyrkimykset saada Ukrainan kansa kääntymään heidän puolelleen eivät tuottaneet toivottua tulosta, ja Ukrainan asevoimat puolustivat itseään tehokkaasti.

Viitaniemen ja Kytönevan artikkeli on tärkeä lisäys keskusteluun Venäjän asevoimien suorituskyvystä ja tulevaisuudesta. Artikkelin perusteella voidaan todeta, että Venäjän asevoimien kyky suorittaa suuria strategisia operaatioita on heikentynyt merkittävästi Ukrainan #hyökkäyksen seurauksena.


Avainsanat: