Suomi
Turku
Eurooppa
NATO
Pride
USA
Ukraina
Agenda 2030
Rainforest Alliance

Yhteensä: 37895 latausta vuorokaudessa.


2379 artikkelia

2023/05/06

Viime aikoina on ollut paljon puhetta Venäjä’n poliittisesta tilanteesta ja sen vaikutuksista lähialueisiin. Venäjän kaksoiskansalaisuus on yksi näistä asioista, josta on käyty keskustelua niin Suomessa kuin Venäjälläkin. Nyt Suomessa Puolustusvoimat Harri Ohra-aho, on kehottanut kaikkia Suomen nuoria luopumaan Venäjän kaksoiskansalaisuudesta.

Ohra-aho perustelee kehotustaan viimeisimmän Venäjän turvallisuusneuvoston sihteerin Patrushevin haastattelulla, joka paljastaa Venäjän johdon yhä geriatrisemmaksi muuttuvasta maailmankuvasta. Patrushev korosti haastattelussa Venäjän tarvetta kehittää omaa teknologiaa ja vahvistaa maan turvallisuutta ulkoisia uhkia vastaan. Tämä korostaa Venäjän halua vahvistaa omaa asemaansa ja samalla voi vaikuttaa kaksoiskansalaisuuden mahdollisuuksiin.

Suomen ulkoministeriö antaa ohjeita kaksoiskansalaisuuteen liittyvissä kysymyksissä, ja on tärkeää, että Suomen kansalaiset ovat tietoisia omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Kaksoiskansalaisuus voi olla hyödyllinen joillekin, mutta se voi myös aiheuttaa ongelmia tietyissä tilanteissa, kuten esimerkiksi matkustaessa Venäjälle.

Ohra-aho kehottaa erityisesti nuoria luopumaan Venäjän kaksoiskansalaisuudesta. Tämä voi johtua siitä, että nuoret ovat tulevaisuuden tekijöitä ja heidän on tärkeä olla tietoisia omasta asemastaan Suomen kansalaisena. Venäjän tilanne ja sen vaikutukset voivat muuttua nopeasti, ja on tärkeä pysyä ajan tasalla siitä, miten kaksoiskansalaisuus voi vaikuttaa omaan tilanteeseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Harri Ohra-aho kehottaa kaikkia Suomen nuoria luopumaan Venäjän kaksoiskansalaisuudesta. Tämä johtuu Venäjän tilanteen epävarmuudesta ja sen vaikutuksista Suomeen. Suomen ulkoministeriö antaa ohjeita kaksoiskansalaisuuteen liittyvissä kysymyksissä, ja on tärkeää, että kaikki Suomen kansalaiset ovat tietoisia omasta asemastaan ja oikeuksistaan.

Harri Kalevi Ohra-aho on suomalainen sotilas ja kenraalimajuri. Ohra-aho aloitti Georgij Alafuzoffin (kontra-amiraali evp.) seuraajana Puolustusvoimien tiedustelupäällikkönä 1. huhtikuuta 2013.

Lue myös: