Suomi
Turku
Eurooppa
NATO
Pride
USA
Ukraina
Agenda 2030
Rainforest Alliance

2717 artikkelia


#Puolustusyhteistyösopimus #Suomi #USA #NATO

2023/05/07

Suomen ja Yhdysvaltojen välillä neuvotellaan parhaillaan kahdenvälisestä puolustusyhteistyösopimuksesta, joka on viimeisin, mutta erittäin tärkeä palanen Suomen turvallisuuden verkossa. Sopimuksen tarkoituksena on määritellä Yhdysvaltain joukkojen asemaa Suomen alueella, jotta Yhdysvaltain asevoimat voivat käyttää Suomen maaperää, tukikohtia ja alueita harjoitteluun ja materiaalien varastointiin.

Lisäksi sopimuksessa sovitaan terveydenhuollosta, ruokahuollosta, majoituksesta, sähköstä, polttoaineista ja muista hyödykkeistä, joita Suomi sitoutuu toimittamaan amerikkalaisille. Sopimuksessa sovitaan myös kustannusten jakamisesta, verotuksesta, tullikysymyksistä ja muista vastaavista asioista.

Vaikka sopimus ei tuo Suomeen pysyvää Yhdysvaltain tukikohtaa, se tuo Yhdysvaltain asevoimien tiiviin läsnäolon Suomeen.

Tämä antaa Suomelle paremmat valmiudet NATO-jäsenyytemme toimeenpanoon ja osoittaa Yhdysvaltojen sitoutumisen Suomen ja Euroopan turvallisuuteen. Suomen ja Yhdysvaltojen välillä on ollut aiejulistus vuodesta 2016 lähtien, ja sopimusneuvottelut voivat kestää 1-2 vuotta.