Suomi
Turku
Eurooppa
NATO
Pride
USA
Ukraina
Agenda 2030
Rainforest Alliance

2869 artikkelia

0:00

2023/05/10

Kleptokratia – hallinto, joka perustuu varastamiselle. Kleptokratia on termi, joka kuvaa hallintoa, joka on niin korruptoitunut, että varastaminen on institutionalisoitunut osaksi sen toimintaa.

Kleptokratian tarkoituksena on verottaa kansaa ja varastaa sen varat, jotta kleptokraatit itse saisivat lisää varallisuutta ja pitääkseen hallinnon vallassa. Kleptokraatit käyttävät usein rahanpesua ja salaisia pankkitilejä piilottaakseen laittomat tulonsa.

Kleptokratia liittyy läheisesti plutokratiaan, joka tarkoittaa hallintoa, jossa rikkaat ja vaikutusvaltaiset ihmiset hallitsevat. Kaikki kleptokratiat ovat plutokratioita, mutta kaikki plutokratiat eivät ole kleptokratioita. Kleptokratiat ovat yleensä diktatuureja, koska demokratia vaikeuttaisi kleptokraattien toimintaa.

Kleptokratiat ovat taloudellisesti menestyksettömiä, koska niiden korruptioon menevät varat vähentävät valtion taloudellista potentiaalia. Usein kleptokratia ei pyri ylläpitämään vähäisintäkään oikeusvaltion julkisivua, ja se johtaa usein levottomuuteen ja epäpätevään hallintoon.

Kleptokratiat voivat myös hyötyä luonnonvarojen väärinkäytöstä, esimerkiksi timanteista, mineraaleista ja öljystä saatavista varoista. Usein kehitysavun väärinkäyttö on myös kehitysmaakleptokratioiden tunnusmerkki.

Transparency Internationalin vuonna 2004 julkaisemassa luettelossa arvioitiin kymmenen eniten itseään rikastuttanutta johtajaa. Kleptokratian vastustaminen on tärkeää, sillä se aiheuttaa vahinkoa valtioille ja kansoille, joita sen tulisi palvella. Tästä syystä on tärkeää, että kansainväliset järjestöt ja yhteisöt pyrkivät kitkemään kleptokratiaa kaikin tavoin ja edistävät avoimuutta ja rehellisyyttä hallinnossa.