Sivusto on Venäjän palvelunestohyökkäyksen kohteena – Slava Ukraini!


#Suomi on valmistautunut #itäraja’n täydelliseen sulkemiseen #Venäjä’n hajoamisen vuoksi

21/05/2023

Viime kuukausina on liikkunut spekulaatioita Venäjä’n mahdollisesta hajoamisesta ja sen vaikutuksista naapurimaihin. Vaikka tällaiset ennusteet saattavat tuntua kaukaisilta tai epätodennäköisiltä, on tärkeää varautua erilaisiin skenaarioihin ja niiden mahdollisiin seurauksiin. Suomessa on valmistauduttu itärajan täydelliseen sulkemiseen, jos ja kun Venäjän hajoaminen toteutuisi.

Vaikka Venäjän hajoaminen on tällä hetkellä spekulaation asteella, on silti tärkeää olla valmiina vastaamaan mahdollisiin haasteisiin, jotka tämä tapahtuma voisi aiheuttaa. Suomella on pitkä raja Venäjän kanssa, ja rajan sulkeminen olisi merkittävä toimenpide, jolla pyrittäisiin hallitsemaan tilannetta ja turvaamaan Suomen kansalaisten turvallisuus.

Itärajan täydellinen sulkeminen vaatisi huomattavia ponnisteluja niin Suomelta kuin sen kansalaisilta. Rajavartiosto, poliisi ja muut viranomaiset tulisi valmistella vastaamaan rajan sulkemiseen liittyviin tehtäviin. Lisäksi on tärkeää varmistaa riittävät resurssit rajanylityspaikkojen valvontaan ja mahdollisten turvallisuusuhkien torjumiseen.

Suomen hallituksen tulisi käynnistää laaja-alainen tiedotuskampanja kansalaisten keskuudessa, jotta he ymmärtäisivät hajoamisen mahdollisia seurauksia ja varautuisivat niihin. Kansalaisten tulisi saada tietoa siitä, miten toimia tilanteessa, jossa itäraja suljetaan. Samalla tulisi tarjota neuvontaa ja tukea niille, joiden elinkeinot ja henkilökohtainen elämä tulevat kärsimään sulkemisesta.

Taloudellisesti itärajan sulkeminen vaikuttaisi myös merkittävästi Suomeen. Venäjä oli tärkeä kauppakumppani Suomelle, ja rajan sulkeminen rajoittaisi kaupankäyntiä ja taloudellista yhteistyötä. Suomella tulisi olla suunnitelmia uusien markkinoiden ja kauppakumppanien löytämiseksi, jotta taloudelliset vaikutukset voitaisiin minimoida.

On kuitenkin tärkeää painottaa, että tässä vaiheessa puhumme vasta hypoteettisesta tilanteesta. Venäjän hajoaminen ei ole tällä hetkellä todellisuutta, ja tulevaisuuden ennustaminen on aina epävarmaa. Suomen tulisi kuitenkin pitää huolta valmiudestaan erilaisiin mahdollisiin skenaarioihin ja varmistaa, että sillä on suunnitelmat ja resurssit käytettävissä, jos tilanne muuttuu.

Suomen tulee myös ylläpitää ja vahvistaa yhteistyötä muiden maiden kanssa, erityisesti muiden Itämeren alueen maiden, EU-kumppaneiden ja Nato’n kanssa. Yhteistyöllä ja tiedonvaihdolla voidaan paremmin vastata mahdollisiin haasteisiin ja turvata alueen vakaus.

Vaikka tämä artikkeli tarkastelee hypoteettista tilannetta, se korostaa tarvetta varautua ja olla valmiina erilaisiin skenaarioihin. Suomen turvallisuuden ja kansalaisten hyvinvoinnin takaamiseksi on tärkeää tehdä tarvittavat suunnitelmat ja varmistaa resurssit itärajan täydellistä sulkemista varten, jos ja kun Venäjän hajoaminen todella tapahtuisi.