5348 artikkelia

2023/06/04

Moskovan kaduilla käydään vilkasta keskustelua Venäjän tilanteesta Ukrainassa. Paikalle saapunut maallikko YouTube:ttaja haluaa kuulla suoraan venäläisten näkemyksiä ja kysyy heiltä rohkeasti: “Häviääkö Venäjä Ukrainassa käymänsä erikoisoperaation?” Yllättäen useimmat haastateltavat vastaavat suoraan kysymykseen ja ilmaisevat huolensa Venäjän tilanteesta.

Monet venäläiset uskovat, että Venäjä on kärsimässä tappion Ukrainassa ja että koko maailma on heitä vastaan. Haastateltavat ilmaisevat turhautumista ja huolta taloudellisesta tilanteesta. Hinnat nousevat jatkuvasti, samalla kun työpaikkoja on vaikea löytää. Monet kertovat myös kasvavasta rikollisuudesta ja varkauksista, jotka ovat muuttuneet arkipäiväisiksi ilmiöiksi.

Yksi haastatelluista toteaa, että Venäjän toiminta Ukrainassa on aiheuttanut taloudellisia seurauksia, kuten pakotteita, jotka ovat vaikeuttaneet maan talouden kehittymistä. Hän uskoo, että Venäjän hallitus on tehnyt virheitä ulkopolitiikassaan ja että tämä heijastuu nyt kansalaisten arkeen.

Toinen haastateltu korostaa, että Ukrainan tilanne on vaikuttanut ihmisten mielialaan ja aiheuttanut levottomuutta yhteiskunnassa. Ihmiset ovat turhautuneita ja epävarmoja tulevaisuudestaan. Monet ovat menettäneet luottamuksensa hallitukseen ja pitävät sitä vastuussa maan ongelmista.

Vaikka haastateltavien vastaukset vaihtelevat, on selvää, että monet venäläiset kokevat tilanteen Ukrainassa negatiivisena ja näkevät sen vaikuttavan myös omaan arkeensa. Taloudelliset vaikeudet, rikollisuuden kasvu ja yleinen turvattomuuden tunne luovat epävarmuutta venäläisten elämään.