Suomi
Turku
Eurooppa
NATO
Pride
USA
Ukraina
Agenda 2030
Rainforest Alliance

2863 artikkelia

0:00

2023/07/05

NATO:n laajentuminen ja uusi infrastruktuuri avaavat uusia mahdollisuuksia Venäjän toiminnan hillitsemiseksi ja tarkkailemiseksi, kertovat diplomaatit ja asiantuntijat. Suomen rautatieliikenteen parannukset Tornion alueella lähellä Ruotsin rajaa ovat yksi esimerkki tästä kehityksestä, joka helpottaa Naton liittoutuneiden vahvistusten lähettämistä Eurooppaan Venäjän vastaiselle rajalle asti.

Suomen Ulkopoliittisen instituutin keräämien tietojen mukaan Venäjän pohjoisen laivaston tukikohdassa Murmanskin lähellä sijaitsee suuri määrä sota-aluksia, hävittäjiä ja sukellusveneitä sekä varastoituja ydinkärkiä ja ohjuksia. Tämän laivaston päätehtävänä on valvoa Barentsinmerta ja estää alusten pääsy Eurooppaan Atlantin kautta.

Suomi on tärkeä kumppani Naton pyrkimyksissä, sillä sen avulla Nato voi vahvistaa valvontaa ja puolustusta Venäjän rajan lähellä. Suomi ja Ruotsi panostavat myös kalustoon ja sotilaallisiin valmiuksiin, mikä luo haasteita Venäjälle ja suojaa alueen infrastruktuuria.

Vaikka muutokset eivät tapahdu välittömästi, analyytikot huomauttavat, että Venäjä on kehittänyt aktiivisesti sotilaallisia valmiuksiaan arktisella alueella. Läntiset asevoimat ovat noin kymmenen vuotta jäljessä Venäjän arktisten sotilasvalmiuksien suhteen.

Suomi investoi arktisen alueen sotilastukikohtaan, joka toimisi solmukohtana mahdollisen sodan sattuessa. Suomi on myös riippuvainen merikuljetuksista, mutta uusi itä-länsisuuntainen rautatieyhteys tarjoaa vaihtoehdon merikuljetusten keskeytyksen varalta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Nato-liittolaisten pääsy uusille alueille ja uuden infrastruktuurin luominen antaa meille mahdollisuuden valvoa ja puuttua Venäjän toimintaan. Suomi ja Ruotsi ovat aktiivisia toimijoita tässä kehityksessä, ja niiden avulla Nato voi vahvistaa läsnäoloaan ja valmiuksiaan arktisella alueella. Kuitenkin Venäjä on myös aktiivinen omien sotilaallisten valmiuksiensa kehittämisessä, mikä asettaa haasteita läntisille asvoimille.

On tärkeää seurata tilannetta ja varautua mahdollisiin tuleviin muutoksiin arktisella alueella.