Suomi
Turku
Eurooppa
NATO
Pride
USA
Ukraina
Agenda 2030
Rainforest Alliance

2717 artikkelia


#BenZyskowicz: #pääministeri’n vertaaminen rottaan on dehumanisointia ja epäinhimillistämistä – #VillePekkaTimonen

2023/07/18

Kokoomuksen konkariedustaja Ben Zyskowicz ei pidä vasemmiston harjoittamaa vihapuhetta hyväksyttävänä Suomessa. Hänen mielestään vihapuhe näyttää olevan sallitumpaa poliittisen vasemmiston keskuudessa kuin oikeiston. Zyskowicz ottaa esimerkiksi Vasemmistoliiton Ville-Pekka Timosen rottapuheen, joka herätti närää ja jätti hänet ihmettelemään laajamittaista tuomitsemisen puutetta.

Timonen, joka toimii Joensuun valtuuston varavaltuutettuna ja Vasemmistoliiton puoluehallituksen varajäsenenä, vertasi pääministeriä rottaan pitämässään puheessa Sinimusta hallitus vittuun -mielenilmauksen aikana Joensuun torilla viime perjantaina.

Zyskowicz ei ymmärrä, miksi tällaista puheenvuoroa ei ole laajalti tuomittu. Hän pitää pääministerin vertaamista rottaan juuri sellaisena dehumanisointina ja epäinhimillistämisenä, josta aiemmin perussuomalaisten Juho Mäenpäätä syytettiin oikeutetusti. Mäenpää vertasi maahanmuuttajia luonnontieteen vieraslajeihin eduskunnassa pitämässään puheessa vuonna 2019.

Vasemmiston harjoittama vihapuhe herättää huolta, ja Zyskowicz tuo esiin, että sen pitäisi saada yhtä laajaa vastustusta ja tuomitsemista kuin oikeiston harjoittama vihapuhe. Hänen mielestään vihapuheen salliminen ja sen tuomitsemisen puute eivät edistä poliittista keskustelua tai yhteiskunnallista ilmapiiriä. Päinvastoin, ne ruokkivat vihamielisyyttä ja lisäävät polarisaatiota.

On tärkeää, että poliitikot kaikista poliittisista suuntauksista ottavat vastuun omista sanoistaan ja teoistaan. Vihapuheen sijaan tarvitaan rakentavaa ja asiallista keskustelua, joka edistää demokratiaa ja yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta. Kaikkien poliitikkojen tulisi olla tietoisia sanavalinnoistaan ja niiden vaikutuksesta julkiseen keskusteluun. Vain siten voimme luoda Suomeen poliittisen ilmapiirin, jossa eri mielipiteitä kunnioitetaan ja arvostetaan.