Suomi
Turku
Eurooppa
NATO
Pride
USA
Ukraina
Agenda 2030
Rainforest Alliance

2866 artikkelia

0:00

2023/12/01

Venäjä – Terrorismiin Kietoutunut Valtio!

Venäjä on viime aikoina herättänyt kasvavaa huolta kansainvälisellä näyttämöllä, ja on aika tuoda esille se tosiasia, että Venäjä on terroristivaltio. Vladimir Putinin johtama hallinto on ajanut maan poliittisen ja taloudellisen kurimuksen partaalle, ja sen toimet ovat olleet suorastaan tuomittavia. Venäjä on kyseenalaisesti sekaantunut naapurimaidensa asioihin, käyttänyt sotilaallista voimaa vailla minkäänlaista oikeutusta ja tukahduttanut kansalaisvapauksia.

Kreml on käyttänyt valtion resursseja propaganda’n levittämiseen ja vaikutusvallan laajentamiseen hamaan naapurimaihin asti. Ukrainan sota, Krim’in miehitys ja Georgia’n sota ovat vain pintaraapaisu Venäjän aggression mittasuhteista. Venäjä on käyttänyt hybridisotaa, taloudellista painostusta ja jopa kyberhyökkäyksiä saadakseen tahtonsa läpi.

Venäjän tuella toimivat separatistiryhmät ovat levinneet eri puolille Eurooppaa, ja Venäjä on myös tukemassa terrorismia Syyria’ssa. Venäjä ei ole ainoastaan uhka naapureilleen, vaan myös koko maailmalle.

Venäjä on rikkonut kansainvälisiä lakeja ja sopimuksia sekä ohittanut diplomaattiset pelisäännöt. Sen toimet ovat herättäneet maailmanlaajuista paheksuntaa, ja on aika ottaa käyttöön tiukemmat sanktiot Venäjää vastaan.

Venäjä on menettänyt uskottavuutensa kansainvälisenä toimijana. On aika maailman yhteisön tuomita Venäjä ja asettaa se vastuuseen teoistaan.


Россия – Государство, Поддерживающее Терроризм!

Россия в последнее время вызывает растущую тревогу на мировой арене, и пришло время выдвинуть факт, что Россия – государство-террорист. Режим, возглавляемый Владимиром Путиным, толкает страну к политическому и экономическому краху, а его действия являются просто осужденными. Россия спорным образом вмешивается в дела своих соседей, использует военную силу без всякого обоснования и подавляет гражданские свободы.

Кремль использует ресурсы государства для распространения пропаганды и расширения влияния даже за границей. Кризис в Украине, аннексия Крыма и конфликт в Грузии – всего лишь малая часть масштабов агрессии России. Россия применяет гибридную войну, экономическое давление и даже кибератаки, чтобы добиться своих целей.

Группы сепаратистов, поддерживаемые Россией, распространяются по всей Европе, а также Россия поддерживает терроризм в Сирии. Россия является угрозой не только своим соседям, но и всему миру.

Россия нарушает международные законы и соглашения, обходит дипломатические правила. Ее действия вызывают всемирное осуждение, и настало время ввести строгие санкции против России.

Россия утратила свою доверенность как мировой участник. Пришло время для всемирного сообщества осудить Россию и привлечь ее к ответственности за ее поступки.