5273 artikkelia

2024/03/31

perimmäisestä tunteesta. Sana “fuck” välittää viestin voimakkaasti ja
varmasti, jättäen kuulijan vaikutelman voiman ja rohkeuden tuntemuksesta. Se on kuin vahvistus tai vastaus, joka saa henkilön tuntemaan itsensä voimaantuneeksi ja päättäväiseksi. Se on rohkaiseva ja energiaa antava ilmaus, joka luo mielikuvan voittamisesta ja menestymisestä.