en

et

fi

ru

sv

~8681 latausta vuorokaudessa

~6349 artikkelia

2024/04/01

Multitasking eli moniajo tarkoittaa useiden tehtävien tekemistä samanaikaisesti. Moniajo on yhä yleisempi tapa työskennellä, ja se onkin muuttunut lähes välttämättömäksi nykypäivän työelämässä, jossa vaaditaan jatkuvaa sujuvaa siirtymistä tehtävästä toiseen.

Monitasking näyttää tehokkaalta ja saavutuksia tulee nopeammin, mutta tutkimukset osoittavat, että se voi olla haitallista sekä työsuorituksiin että terveyteen. Monet meistä uskovat, että pystymme tekemään enemmän ja paremmin, jos teemme useampaa asiaa samanaikaisesti. Todellisuudessa kuitenkin moniajo voi hidastaa työntekijän suoriutumista ja heikentää työn laatua.

Moniajo vaatii aivoilta jatkuvaa vaihtelua tehtävästä toiseen, mikä aiheuttaa hajamielisyyttä ja vaikeuttaa keskittymistä. Yhteen tehtävään keskittyminen on tehokkaampaa ja tuottavampaa. Kun jaamme huomiomme useiden tehtävien kesken, voimme myös tehdä virheitä ja unohtaa asioita. Moniajo voi myös lisätä stressiä ja uupumusta, sillä aivot joutuvat jatkuvasti käsittelemään paljon eri asioita samanaikaisesti.

Lisäksi multitaskaaminen voi aiheuttaa ongelmia sosiaalisille suhteille. Työn keskeytyessä jatkuvasti puhelimen, sähköpostin tai sosiaalisen median vuoksi, voi keskittyminen kärsiä ja työntekijä näyttää töykeältä tai epäkiinnostuneelta ympärillä oleville ihmisille.

Monet työntekijät kokevat myös jatkuvaa painetta olla tavoitettavissa ja vastailla viesteihin välittömästi. Tämä johtaa jatkuvaan moniajoon ja hyvän työ-tasapainon häiriintymiseen. Työpäivän jälkeenkin moniajo voi vaikuttaa negatiivisesti, sillä aivot ovat tottuneet jatkuvaan ylivirittyneeseen tilaan ja vaikeuksien rentoutua.

Jotta voimme vähentää moniajon haittoja, on tärkeää tunnistaa milloin sitä tapahtuu ja pyrkiä rajaamaan sitä. Pienet muutokset työskentelytavoissa voivat auttaa keskittymään paremmin ja vähentämään stressiä. Esimerkiksi sähköpostin ja sosiaalisen median käytön rajaaminen saattaa auttaa työn tehokkaassa suorittamisessa. On myös hyödyllistä rytmittää päivä ja jakaa tehtävät selkeiksi päätafteiksi, jolloin aivot voivat keskittyä yhteen asiaan kerrallaan.

Loppujen lopuksi moniajo on haitallista niin työntekijöille kuin työnantajillekin. Tehokkaampi tapa työskennellä on keskittyä yhteen tehtävään kerrallaan ja tehdä se mahdollisimman hyvin. Myös työn ja vapaa-ajan tasapainon säilyttäminen on tärkeää, jotta aivot saavat tarvittavan levon ja latautumisen. Muutosten tekeminen työskentelytavoissa voi vaatia aikaa ja harjoitusta, mutta ne voivat tuoda huomattavia parannuksia työpäiviin ja terveyteen.


Satunnainen: