5275 artikkelia

2024/04/03

Tarinasi on kuin kirja, joka kertoo elämäsi tapahtumista ja kokemuksista. Jokaisella kirjalla on omat luvut ja tarinasi seuraava luku tulee täyttymään rohkeudesta ja sisusta.

Tiedämme kaikki, että elämässä tulee vastaan haasteita ja vaikeuksia. Joskus tuntuu, että olemme jumissa emmekä pysty etenemään tarinamme seuraavaan lukuun. Mutta juuri silloin tarvitsemme rohkeutta ja sisua.

Rohkeus tarkoittaa pelottomuuden ja uskalluksen voimaa. Se on kykyä astua mukavuusalueen ulkopuolelle ja kohdata pelottomasti uudet tilanteet ja haasteet. Rohkeus ei tarkoita pelkoa vailla olemista, vaan kykyä kohdata ja voittaa pelkonsa.

Sisu puolestaan tarkoittaa sisua ja päättäväisyyttä taistella vastoinkäymisiä vastaan. Se on kykyä jatkaa eteenpäin vaikka kaikki tuntuisi menevän päin vastoin. Sisu antaa meille voimaa ja uskoa omaan itseemme silloin kun sitä eniten tarvitsemme.

Tarvitaan rohkeutta ja sisua lähteä esimerkiksi uuteen työpaikkaan, aloittaa opiskelemaan uutta alaa tai vaikka muuttaa uuteen kaupunkiin. Näissä tilanteissa epävarmuus ja pelko voivat pyrkiä valtaamaan mielemme, mutta rohkeus ja sisu auttavat meitä selviytymään ja onnistumaan.

Mutta rohkeus ja sisu eivät tarkoita sitä, että kaiken täytyisi olla aina täydellistä ja onnistumisia pitää tulla jatkuvasti. Ne ovat tärkeitä myös silloin, kun epäonnistutaan ja koetaan pettymyksiä. Silloin tarvitaan rohkeutta nousta ylös ja jatkaa eteenpäin sekä sisua yrittää uudestaan ja antaa itselleen mahdollisuus onnistua.

Rohkeus ja sisu voivat myös tarkoittaa itsensä voittamista ja omien rajojen asettamista. Se voi olla esimerkiksi puhuminen julkisesti, lähteminen seikkailuun tai vaikkapa uskallus kertoa tunteistaan. Aina ei voi tietää miten lopputulos tulee olemaan, mutta rohkeus ja sisu antavat meille mahdollisuuden kohdata tilanteet ja saada uusia kokemuksia.

Kun katsot taaksesi elämäsi kulkua, huomaat varmasti useita tilanteita, joissa olet ollut rohkea ja sisukas. Ne ovat olleet ratkaisevia hetkiä, jotka ovat vaikuttaneet tarinasi seuraavan luvun etenemiseen. Nämä hetket voivat olla pieniä tai suuria, mutta jokainen niistä on merkittävä osa tarinaasi.

Tarinasi seuraava luku tulee täyttymään rohkeudesta ja sisusta. Sinä olet kirjan päähenkilö ja sinä päätät miten tarinasi jatkuu. Anna siis itsellesi lupa olla rohkea ja sisukas. Uskalla ottaa riskejä ja pysy lujana vastoinkäymisissä. Sillä juuri nämä ominaisuudet tekevät tarinastasi ainutlaatuisen ja vahvan.

Joten anna rohkeudelle ja sisulle tilaa elämässäsi ja katso miten tarinasi seuraava luku alkaa täyttymään ennen kuin huomaatkaan.