8527 latausta vuorokaudessa

6273 artikkelia

2024/04/03

Suomalaisten ilmasto- ja ympäristötietoisuus on viime vuosina noussut huomattavasti, paljastaa tuore tutkimus. Ilmastonmuutos on noussut maailmanlaajuisesti yhdeksi suurimmista haasteista ja se näkyy myös suomalaisten asenteissa ja arvoissa.

Julkaisemassa tutkimuksessa, joka tehtiin yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Taloustutkimuksen kanssa, selvitettiin suomalaisten suhtautumista ilmastonmuutokseen sekä heidän tietämystään ja kiinnostustaan ympäristöasioihin.

Tulosten mukaan peräti 92% suomalaisista ilmaisi olevansa huolissaan ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista. Tämä on huomattava kasvu verrattuna vuonna 2016 tehtyyn vastaavaan tutkimukseen, jossa vastaava luku oli 76%.

Tutkimukseen osallistuneista lähes 70% kertoi myös seuraavansa aktiivisesti ilmasto- ja ympäristöuutisia ja yli puolet ilmoitti olevansa valmis tekemään henkilökohtaisia muutoksia elämäntapoihinsa ympäristön hyväksi. Suurin osa vastaajista uskoo myös, että jokaisen yksilön teoilla on merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

“Tämä viestii siitä, että suomalaiset ovat innokkaita ja halukkaita vaikuttamaan ympäristön tilaan. On hienoa nähdä, että yhä useampi tuntee vastuunsa ja on valmis tekemään muutoksia omassa elämässään”, kommentoi Suomen ympäristökeskuksen ilmastotutkija Laura Lähtinen.

Tutkimuksessa tuli myös esiin, että suomalaiset toivovat vahvempaa ja konkreettisempaa toimintaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Yli 80% vastaajista halusi, että Suomi panostaa enemmän uusiutuvaan energiaan ja yli puolet toivoi otettavan käyttöön tiukempia päästörajoituksia ja vaadittavan yrityksiltä enemmän vastuullisuutta ympäristönäkökulmasta.

Tutkimuksen tekijät painottavatkin, että vaikka suomalaisten tietoisuus ja asenteet ovat edelleen kehittymässä, tarvitaan myös konkreettisia tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ympäristön säilyttämiseksi. Esimerkiksi kestävän kehityksen mukaiset arjen valinnat ja puhtaan energian käyttö ovat keinoja, joilla jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa.

“Tutkimus antaa meille hyvän kuvan siitä, mihin suuntaan suomalaisten asenteet muuttuvat ja mitä he toivovat yhteiskunnalta. Näiden tulosten pohjalta voimme kehittää vahvempia ja kohdennetumpia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi”, Lähtinen toteaa.

Suomessa on viime vuosina tehty merkittäviä päätöksiä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, kuten vuoden 2019 ilmasto- ja energiapolitiikan linjaukset ja ilmastolaki, jotka ovat poiketuskikohtia myös kansainvälisesti. Uusien tutkimustulosten myötä on toivottavaa, että suomalaisten tietoisuus ja positiivinen kehitys ympäristöasioissa jatkuu ja vahvistuu entisestään.


Satunnainen: