Eilen yhteensä 77753 latausta

Kirjaudu

Etusivu > Vallankumouksellinen visio: 55 askelta kohti tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä

08.04.2024 05:32

Lukuaika: 3 minuuttia
Maailma muuttuu kovaa vauhtia ja uudet haasteet vaativat uusia ratkaisuja. Vallitseva järjestelmä, jossa yksilön menestys ja kilpailu ovat pääasiallisia kriteereitä, ei enää pysty vastaamaan kaikkien ihmisten tarpeisiin. Tarvitaan vallankumous, joka perustuu tasa-arvoon, yhteisöllisyyteen ja kestävään kehitykseen.

Tässä vallankumouksellisessa visiossa esitämme 55 askelta kohti parempaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa.

1. Sivistys ja koulutus ovat kaikkien ihmisten perusoikeuksia. Kaikille taataan ilmaiset ja laadukkaat perusopinnot sekä mahdollisuus jatkokoulutukseen.

2. Sukupuolten välinen tasa-arvo on itsestäänselvyys. Naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet ja oikeudet niin työelämässä kuin yhteiskunnassa yleensäkin.

3. Palkat ja tulot ovat tasapuolisia sukupuolesta, etnisestä taustasta tai muista yksilön ominaisuuksista riippumatta.

4. Luokkaerojen poistaminen on tärkeää. Tulonjako on oikeudenmukaista ja kaikilla on mahdollisuus hyvään elämään riippumatta taustastaan.

5. Työelämä uudistetaan niin, että työntekijöiden hyvinvointi ja yhteisöllisyys otetaan huomioon ennen taloudellisia voittoja.

6. Yhteiskunta tarjoaa kaikille ihmisille yhtäläiset mahdollisuudet, riippumatta heidän taustastaan tai materiaalisesta tilanteestaan.

7. Varallisuuden keskittyminen vain harvojen käsiin on estettävä verotuksella ja tarvittaessa omaisuuden rajallisella jakamisella.

8. Kestävä kehitys on kaiken toiminnan perusta. Uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä on vähennettävä ja kierrätystä sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä lisättävä.

9. Ympäristön saastumista ja ilmastonmuutosta torjutaan aktiivisesti. Hallitukset ja yritykset ottavat vastuun teoistaan.

10. Luonnon monimuotoisuus on säilytettävä ja eläinten oikeudet tunnustettava.

11. Terveydenhuolto on ilmaista ja laadukasta kaikille. Yksityinen terveydenhuolto on tarpeellisten toimenpiteiden lisäksi sallittua.

12. Työelämästä saatavan eläkkeen tulee kattaa perustarpeet ja eläkeikä on yhtäläinen kaikille sukupuolesta riippumatta.

13. Työelämän etuuksien ja palkkojen tulisi olla riittäviä elämiseen ilman jatkuvaa stressiä ja ahdistusta.

14. Pätkätyötä ja muita epävarmoja työsuhteita pyritään vähentämään ja tarjoamaan enemmän vakaita työsuhteita.

15. Lomaoikeus on taattu kaikille työntekijöille.

16. Yhteiskunnan turvaverkko takaa kaikille mahdollisuuden toimeentuloon ja turvalliseen elämään esimerkiksi työttömyyden, sairauden tai vanhuuden varalta.

17. Lapsiperheet saavat tukea ja apua vanhemmuuteen sekä lapsen kasvatukseen ja kehitykseen.

18. Maahanmuuttajat otetaan vastaan avoimin mielin ja heidän oikeutensa, kuten kaikkien muidenkin ihmisten, tulee olla turvattuja.

19. Rauha on tärkein tavoite. Sotien väkivaltainen ratkaiseminen korvataan rauhanomaisilla keinoilla.

20. Kansainvälisiä konflikteja ratkaistaan neuvottelujen ja yhteistyön avulla.

21. Ihmisoikeudet ovat yhtäläiset kaikille. Kansalaisvapauksia ja oikeuksia ei saa rajoittaa ilman perusteltua syytä.

22. Vankiloissa ja mielenterveyslaitoksissa tarjotaan turvallinen ja kuntouttava ympäristö, jossa ihmisiä ei alisteta tai syrjitä.

23. Vankilassa tai mielenterveyslaitoksessa olevilla on oikeus koulutukseen ja työhön.

24. Vanhustenhoito on laadukasta ja inhimillistä. Vanhuksilla on oltava mahdollisuus elää arvokas ja itsenäinen elämä.

25. Yhteisöllisyys vahvistuu ja ihmiset auttavat toisiaan enemmän. Yhteisölliset hankkeet ja talkoot ovat osa jokapäiväistä elämää.

26. Ihmisille annetaan mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Kansanäänestyksiä järjestetään tärkeissä kysymyksissä.

27. Politiikassa toimivat ovat vastuullisia ja rehellisiä. Korruptio ja eturyhmien vaikutus pyritään minimoimaan.

28. Media tuo esiin totuudenmukaista ja monipuolista tietoa eikä manipuloi ihmisten mielipiteitä.

29. Rasismin ja syrjinnän vastainen työ on jatkuvaa ja kaikki ihmiset kohdataan samanarvoisina.

30. Taide ja kulttuuri ovat tärkeitä ja niiden tukemiseen panostetaan.

31. Urheilun tulisi olla rahapelimarkkinoiden sijaan terveyden edistämistä ja yhteisöllisyyden vahvistamista.

32. Kaikki kiellettyjen aineiden käyttäjät ohjataan terveydenhoitoon sen sijaan, että heitä rangaistaan.

33. Yksityisautoilun sijaan edistetään joukkoliikennettä ja kestävämpien liikkumismuotojen käyttöä.

34. Koulujen ja päiväkotien lähiympäristö on turvallinen ja viihtyisä. Lasten turvallisuudesta huolehditaan kaikilla tasoilla.

35. Kaikilla lapsilla on oikeus laadukkaaseen ja ilmaiseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen.

36. Kouluruokailu on terveellistä ja vastuullista tuotantoa.

37. Opiskelijoiden terveydestä ja hyvinvoinnista huolehditaan ja heille tarjotaan apua ja neuvoja opintojen aikana.

38. Vanhempainvapaita tarjotaan tasapuolisesti ja vanhemmille taataan oikeus palata takaisin työelämään.

39. Kaupungistuminen ja ympäristön tuhoaminen pysäytetään. Maaseutu ja luonto ovat tärkeitä ja niiden säilyttäminen on osa kestävää kehitystä.

40. Yritysten vastuu voidaan ja tulee vaatia esimerkiksi ympäristöpuolelta.

41. Heikkojen maiden taloutta ja yhteiskuntaa tuetaan, jotta kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä ja kukoistaa.

42. Ruoka-apu ja muut tarvittavat avustukset ovat jokaisen oikeus tilanteeseen katsomatta.

43. Alkoholi- ja tupakkamainonta kielletään ja niiden käyttöä pyritään vähentämään.

44. Seksuaalisesta häirinnästä, väkivallasta ja ihmiskaupasta tulee ankarammat rangaistukset.

45. Huumeiden käyttäjille tarjotaan turvallisia ja valvottuja huumeidenkäyttöpaikkoja sekä tukea päihderiippuvuudesta toipumiseen.

46. Ihmiset saavat päättää omasta kehostaan ja terveydestään, kuten abortista ja ehkäisystä, ilman rajoituksia.

47. Kaikilla on oikeus oman uskonnon ja kulttuurin harjoittamiseen. Eri uskontokuntien välisiä konflikteja aiheuttavat tekijät poistetaan.

48. Tiedon vapaan leviämisen tulee olla taattu. Sensuuri on kiellettyä.

49. Tekijänoikeuksia ja patentteja rajoitetaan, jotta tieto ja keksinnöt leviävät nopeammin ja kaikkien käytettävissä oleviksi.

50. Ydinaseiden ja muiden joukkotuhoaseiden käyttö on ehdottomasti kielletty.

51. Ihmiset voivat valvoa itseään ja hallitusta avoimuuden ja tietojen käytön avulla.

52. Yhteiskunnan kehitystä arvioidaan ja arvotetaan kansalaisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun kautta, ei pelkkien taloudellisten mittareiden perusteella.

53. Väkivaltaa ja sotaa käytetään viimeisenä keinona, kun kaikki rauhanomaiset ratkaisumahdollisuudet on kokeiltu.

54. Kaikki virkamiehet ja poliitikot ovat vastuussa teoistaan ja heidän täytyy olla vastaustilassa kansalaisilleen.

55. Jokaisella ihmisellä on vastuu ympäristöstään ja yhteiskunnastaan. Pidetään huolta toisistamme ja maapallostamme – yhdessä ja yhtäläisinä. Tämä on kestävän ja tasa-arvoisen tulevaisuuden avain.

© 2024 Juho Saastamoinen .FI - Kaikki oikeudet pidätetään. Välimuistiversio: 2024/07/16 03:36:33