Lukuaika: 2 minuuttia
Kestävä kehitys ja ympäristötekijät ovat nousseet viime vuosina yhä tärkeämmäksi aiheeksi niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Ihmiset ja yritykset ovat alkaneet ymmärtää ympäristön merkityksen ja tarpeen suojella sitä tuleville sukupolville.

Suomi on monella tapaa kansainvälinen edelläkävijä kestävän kehityksen ja ympäristöasioiden huomioimisessa. Maalla on tiukat ympäristölait, ja esimerkiksi uusiutuvien energiamuotojen käyttö on Suomessa korkealla tasolla. Suomi on myös sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja pyrkii jatkuvasti parantamaan ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen toimenpiteitään.

Nykytilanne Suomessa

Suomi on luonnonvaroiltaan rikas maa, ja tämän vuoksi maalla on ollut pitkään myös vahva teollisuuden ala. Teollisuus kuitenkin aiheuttaa suuria ympäristövaikutuksia, kuten ilmansaasteita ja jätevesien päästöjä. Myös liikenteen päästöjä on vaikea vähentää Suomen laajan maa-alueen ja hajanaisen asutuksen vuoksi.

Suomessa ympäristöasiat ovat kuitenkin nousseet yhä enemmän esille ja ne otetaankin huomioon esimerkiksi rakennusten, liikenteen ja energia-alan suunnittelussa. Vuonna 2019 Suomi julkaisi uuden ilmasto- ja energiastrategian, jossa tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä.

Myös metsät ovat tärkeässä roolissa Suomen ympäristöasioissa. Suomen metsät ovat pääosin omistettu yksityisille metsänomistajille, ja metsätalous on merkittävä tulonlähde monille suomalaisille. Metsien kestävä käyttö ja hoito ovat keskeisiä kestävän kehityksen tavoitteita ja monia toimenpiteitä onkin tehty metsien suojelun ja kestävän käytön varmistamiseksi.

Tulevaisuuden tavoitteet

Suomen kestävän kehityksen ja ympäristöasioiden tulevaisuuden tavoitteet keskittyvät muun muassa ilmastovaikutusten vähentämiseen, uusiutuvien energialähteiden lisäämiseen ja kestävän metsätalouden edistämiseen.

Suomi pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi maassa panostetaan muun muassa uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinko- ja tuulivoiman sekä biokaasun käyttöön.

Liikenteen hiilidioksidipäästöihin halutaan myös puuttua ja tavoitteena on siirtyminen yhä vähäpäästöisimpiin liikennevälineisiin sekä uuden tekniikan kehittäminen päästöjen vähentämiseksi.

Metsätaloudessa keskeisiä tavoitteita ovat metsien monimuotoisuuden ja hiilinielujen säilyttäminen sekä metsien kestävä käyttö ja hoito. Lisäksi Suomi haluaa nostaa uusiutuvan energian osuuden metsäteollisuuden energianlähteenä nykyisestä 55 prosentista 80 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Loppusanat

Suomi on jo nyt edelläkävijä monessa ympäristöasiassa, mutta tulevaisuudessa tarvitaan vielä suurempia panostuksia kestävän kehityksen ja ympäristöasioiden edistämiseksi. Panostaminen uusiutuvaan energiaan, liikenteen päästöjen vähentämiseen sekä metsien kestävään käyttöön ovat tärkeitä askelia kohti kestävämpää tulevaisuutta. Jokaisen yksilön ja yrityksen vastuulla on tehdä osansa ympäristön hyväksi ja varmistaa, että luonnonvarat kestävät myös tulevaisuudessa.

armeija demokratia energia EU Finland hallitus historia ihmisoikeudet Ilmastonmuutos kesä kierrätys Kiina korruptio koulutus Kreml kuolema lapsi Luonto maailma media Moskova NATO Neuvostoliitto Pietari poliisi politiikka Presidentti propaganda Putin Raha Rauha ruoka Ruotsi sisällissota SOTA Suomi sähkö talous tekoäly terveys toimittaja turvallisuus Ukraina USA Venäjä video viranomaiset Wagner yhteiskunta Ympäristö