[rank_math_breadcrumb]

[gtranslate]

Oletko Patriootti? Kirjaudu Patreon-tunnuksillasi tästä ja saat rahallesi vastinetta – Ei mainoksia, Kiitos!
(Tämä ei ole rahankeräys, maksaja saa rahalleen vastikkeen. Juho Saastamoinen maksaa verot tuloista Suomeen vuosittain.)

Suomessa on viime vuosina panostettu entistä enemmän kestävän kehityksen tavoitteisiin ja ympäristövaikutusten vähentämiseen. Tämä johtuu osittain kansainvälisestä paineesta ja sitoumuksista, mutta myös sisäisistä tavoitteista ja huolenaiheista. Kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset ovat tärkeitä kysymyksiä, sillä ne koskevat niin taloutta, yhteiskuntaa kuin ympäristöäkin.

Ympäristövaikutukset ja niiden seuraukset eivät tunne valtioiden rajoja, vaan ne vaikuttavat maailmanlaajuisesti. Suomessa olemmekin tiedostaneet, että kestävyys on kokonaisvaltainen asia, johon liittyy taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia näkökulmia. Meidän on löydettävä tapoja kehittää taloutta ja yhteiskuntaa niin, että ne ovat kestävällä pohjalla ja vähentävät ympäristövaikutuksia.

Suomen talous on perinteisesti perustunut luonnonvarojen hyödyntämiseen, kuten metsien, mineraalien ja vesien taloudelliseen käyttöön. Näiden luonnonvarojen kestävän käytön tarve on noussut entistä tärkeämmäksi, kun tuotantomme ja kulutuksemme on kasvanut. Ympäristövaikutuksiin onkin alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota ja etsiä ratkaisuja, jotka hyödyttävät niin taloutta kuin ympäristöäkin.

Ympäristövaikutukset ovat moninaiset ja kattavat esimerkiksi ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen, veden ja maaperän saastumisen sekä luonnonvarojen ylikulutuksen. Näiden vaikutukset voivat olla huomattavia, ja ne ilmenevät esimerkiksi erilaisina luonnonkatastrofeina, kuten tulvina ja kuivuuksina, tai maailman köyhien maiden heikentyvinä elintasoina ja eloonjäämisvaikeuksina.

Suomen talous ja yhteiskunta ovat vahvasti riippuvaisia luonnonvarojen käytöstä, joten kestävyys on tärkeä tekijä myös niiden kannalta. Kestävät ratkaisut ovat keino suojella yhteiskuntaamme ja varmistaa, että tulevat sukupolvet saavat elää elämäänsä samojen mahdollisuuksien ja resurssien puitteissa kuin mekin.

Ympäristövaikutusten vähentäminen on myös taloudellisesti järkevää. Energian tuotannon, jätehuollon ja monen muun sektorin toimialalla on ollut jo pitkään kestävyyttä ja ympäristöä edistäviä innovaatioita ja teknologioita, jotka ovat luoneet uusia työpaikkoja ja taloudellista kasvua. Monet yritykset ovat myös nähneet taloudellisen edun ympäristölle haitallisten toimintatapojen muuttamisessa.

Suomen tavoitteena on ollut etsiä keinoja, joilla talouden kasvu ja ympäristön hyvinvointi voivat kulkea käsi kädessä. Hallitus on esimerkiksi asettanut tavoitteeksi hiilineutraaliuden saavuttamisen vuoteen 2035 mennessä ja resurssitehokkaan kiertotalouden edistämisen. Tämä edellyttää muun muassa uusiutuvien energialähteiden käyttöä, energiatehokkuuden parantamista sekä materiaalien ja raaka-aineiden kestävää käyttöä.

Lisäksi on tärkeää löytää tapoja edistää kestävää kulutusta ja tuotantoa sekä kuluttajien tietoisuutta ja valintoja. Suomalaiset kuluttajat ovat yhä enemmän kiinnostuneita ympäristöystävällisistä tuotteista ja palveluista, ja yritykset ovat vastanneet tähän kasvavaan kysyntään tarjoamalla esimerkiksi ekologisempia tuotteita ja vastuullisia valmistusprosesseja.

Vaikka Suomi on edistynyt monilla alueilla kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa, on vielä paljon tehtävää. Meidän on jatkuvasti arvioitava nykyisiä toimintatapojamme ja pyrittävä löytämään tapoja vähentää ympäristövaikutuksiamme ja edistää kestävää kehitystä. Tämä edellyttää myös toimia kansainvälisellä tasolla yhteistyössä muiden valtioiden kanssa.

Kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset ovat tärkeitä asioita, joita emme voi enää laiminlyödä. Talous ja yhteiskunta tarvitsevat kestävää pohjaa selviytyäkseen ja menestyäkseen, ja ympäristövaikutusten vähentäminen on välttämätöntä maapallon tulevaisuuden kannalta. Yhteinen tavoitteemme onkin kehittää taloutta ja yhteiskuntaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, jotta voisimme taata elämisen mahdollisuudet myös tuleville sukupolville.

armeija demokratia energia EU Finland hallitus historia ihmisoikeudet Ilmastonmuutos kesä kierrätys Kiina korruptio koulutus Kreml kuolema lapsi Luonto maailma media Moskova NATO Neuvostoliitto Pietari poliisi politiikka Presidentti propaganda Putin Raha Rauha ruoka Ruotsi sisällissota SOTA Suomi sähkö talous tekoäly terveys toimittaja turvallisuus Ukraina USA Venäjä video viranomaiset Wagner yhteiskunta Ympäristö