Lukuaika: 2 minuuttia
Suomessa sijaitseva luonto on monimuotoinen ja rikas erilaisista eliöistä sekä elinympäristöistä. Se muodostaa ekosysteemin, jossa kaikki elävät oliot ja ympäristö ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Ekosysteemi on tasapainotila, jossa jokainen laji ja elinympäristö ovat tärkeitä toisilleen ja ympäristön säilymiseksi.

Suomalainen luonto koostuu monenlaisista ekosysteemeistä, kuten metsistä, järvistä, meristä, suoalueista ja tunturiluonnosta. Näiden alueiden eliöt ovat sopeutuneet erilaisiin olosuhteisiin ja muodostaneet monimutkaisia eläin- ja kasviryhmiä. Esimerkiksi metsissä on useiden eri puiden ja kasvien lisäksi lukuisia eläinlajeja, kuten lintuja, nisäkkäitä ja hyönteisiä, jotka ovat keskenään riippuvaisia toisistaan.

Ihmisen toiminnalla on vaikutuksia luonnon ekosysteemiin. Yksi suurimmista uhkista on ilmastonmuutos, joka aiheuttaa ääri-ilmiöitä, kuten rankkasateita sekä pitkiä kuivuuskausia, jotka voivat vaikuttaa eliöiden selviytymiseen ja elinympäristöihin. Esimerkiksi metsäpalojen uhka kasvaa kuivina ja kuumina kesinä.

Ihmisen toiminnalla on myös suora vaikutus erilaisiin eläin- ja kasvilajeihin. Esimerkiksi metsäluonnon hakkaaminen ja maankäyttö muuttaa eläinten ja kasvien elinoloja, mikä voi aiheuttaa lajien katoamista tai uhanalaistumista. Myös saastuminen ja ympäristön rehevöityminen voivat haitata ekosysteemin toimintaa ja aiheuttaa vahinkoa esimerkiksi vesistöjen eliöille.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan noin puolet Suomen maalajeista ja noin 70% kaikista eläinlajeista on uhanalaisia tai luokiteltu silmälläpidettäviksi tai vaarantuneiksi. Tämä johtuu pitkälti ihmisen toiminnasta ja sen aiheuttamasta muutoksesta luonnon ekosysteemissä.

On tärkeää huomioida ja suojella luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemin toimintaa, jotta eliöt ja niiden elinympäristöt säilyvät. Ympäristönsuojelun lisäksi ihmisten tulisi myös omilla valinnoillaan vähentää omaa hiilijalanjälkeään ja siten hidastaa ilmastonmuutosta. Esimerkiksi luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelu sekä luonnossa liikkuminen kestävällä tavalla ovat konkreettisia tapoja vaikuttaa positiivisesti luonnon ekosysteemiin.

Kaikkien osapuolien, kuten yksityisten ihmisten, yritysten ja valtion, yhteistyöllä on mahdollista turvata suomalaisen luonnon ekosysteemin toiminta ja säilyminen tuleville sukupolville. Tämä vaatii esimerkiksi vastuullisia ja kestäviä päätöksiä esimerkiksi luonnonvarojen käytöstä sekä ympäristölle haitallisten toimintojen vähentämistä ja lopettamista.

Suomalaisen luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemi ovat tärkeitä osia maamme identiteettiä ja hyvinvointia. Onkin tärkeää, että säilytämme ja suojellamme niitä tuleville sukupolville. Jokainen meistä voi omilla valinnoillaan vaikuttaa luonnon ekosysteemiin positiivisella tavalla ja olla osa ratkaisua sen haavoittuvuuden vähentämiseksi.

armeija demokratia energia EU Finland hallitus historia ihmisoikeudet Ilmastonmuutos kesä kierrätys Kiina korruptio koulutus Kreml kuolema lapsi Luonto maailma media Moskova NATO Neuvostoliitto Pietari poliisi politiikka Presidentti propaganda Putin Raha Rauha ruoka Ruotsi sisällissota SOTA Suomi sähkö talous tekoäly terveys toimittaja turvallisuus Ukraina USA Venäjä video viranomaiset Wagner yhteiskunta Ympäristö