Lukuaika: 2 minuuttia
Suomi on viime vuosikymmeninä noussut yhdeksi johtavimmista maista edistämään kestävää kehitystä maailmassa. Kansainvälisesti arvostettujen tutkimusten mukaan Suomi on yksi maailman kestävimmistä maista, ja sen hallitus on vahvasti sitoutunut edistämään kestävää kehitystä kaikilla sektoreilla.

Kestävä kehitys on moniulotteinen käsite, joka pyrkii yhdistämään taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden tavoitteet. Se tarkoittaa kestävän ympäristön ja yhteiskunnan luomista nykyisille ja tuleville sukupolville. Suomi on ottanut kestävän kehityksen tavoitteet vahvasti osaksi kansallista politiikkaansa ja se on myös asettanut kunnianhimoisia tavoitteita sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Yksi Suomen keskeisistä kestävän kehityksen edistämistoimista on ollut osallistuminen YK:n Agenda 2030 -ohjelmaan ja sen tavoitteiden toteuttamiseen. Ohjelma sisältää 17 tavoitetta, jotka liittyvät esimerkiksi köyhyyden vähentämiseen, terveydenhuollon parantamiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämiseen. Suomen hallitus on sitoutunut näiden tavoitteiden saavuttamiseen ja on myös tehnyt kansallisen Agendan, jossa se esittää konkreettiset keinot, joilla tavoitteisiin pyritään kotimaassa.

Suomi on myös jatkuvasti pyrkinyt edistämään kestävää kehitystä kansainvälisesti. Esimerkiksi kehitysyhteistyövaroja on lisätty tavoitteenmukaisesti, ja suomalaisten kehitysyhteistyöprojektien painopistealueita ovat muun muassa koulutus, terveydenhuolto, vesi- ja sanitaatioprojektit sekä energian kestävä käyttö. Suomi on myös mukana useissa kansainvälisissä ympäristö- ja ilmastosopimuksissa ja pyrkii aktiivisesti edistämään näitä tavoitteita globaalisti. Esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti Suomi on sitoutunut nousemaan hiilineutraaliksi maaksi vuoteen 2035 mennessä.

Suomi on myös tunnettu kestävistä ja innovatiivisista ratkaisuistaan ympäristöhaasteisiin. Esimerkiksi edistykselliset kiertotalouden ratkaisut, kuten materiaalitehokkaat energiateknologiat ja puurakentaminen, ovat herättäneet kiinnostusta ja saaneet tunnustusta kansainvälisesti. Suomalaiset yritykset ovat myös pioneereja uusiutuvan energian ja digitalisaation hyödyntämisessä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Suomen kasvava rooli kestävän kehityksen edistäjänä ei rajoitu vain kotimaan toimiin, vaan se on myös kansainvälisen yhteistyön ja vaikuttamisen tulosta. Suomen aktiivisen roolin ansiosta kestävän kehityksen tavoitteet ovat tulleet entistä lähemmäksi konkreettista saavuttamista.

On tärkeää, että Suomi jatkaa edelläkävijänä kestävän kehityksen edistämisessä ja on valmis ottamaan vastuuta globaalien haasteiden ratkaisussa. Suomalaiset toimijat ovat jo osoittaneet, että kestävä kehitys on mahdollista yhdistää taloudellisen kasvun ja sosiaalisen hyvinvoinnin kanssa. Suomen kasvava rooli kestävän kehityksen edistäjänä maailmassa on merkittävä askel kohti parempaa tulevaisuutta kaikille.

armeija demokratia energia EU Finland hallitus historia ihmisoikeudet Ilmastonmuutos kierrätys Kiina korruptio koulutus Kreml kuolema lapsi Luonto maailma media Moskova NATO Neuvostoliitto Pietari poliisi politiikka Presidentti propaganda Putin Raha Rauha ruoka Ruotsi sisällissota SOTA Suomi sähkö talous tekoäly terveys toimittaja turvallisuus Ukraina USA vaalit Venäjä video viranomaiset Wagner yhteiskunta Ympäristö