Oletko Patriootti? Kirjaudu Patreon-tunnuksillasi tästä ja saat rahallesi vastinetta – Ei mainoksia, Kiitos!
(Tämä ei ole rahankeräys, maksaja saa rahalleen vastikkeen. Juho Saastamoinen maksaa verot tuloista Suomeen vuosittain.)

Lukuaika: 2 minuuttia
Suomen energiajärjestelmän muutoksessa yksi keskeinen kysymys on, mitkä energianlähteet tulevat korvaamaan fossiiliset polttoaineet tulevaisuudessa. Yksi mahdollinen vaihtoehto on vihreä sähkö eli sähkö, joka tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä.

Suomi on sitoutunut Euroopan unionin kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja pyrkii vähentämään päästöjä 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Tämä edellyttää merkittäviä muutoksia energiantuotannossa ja vihreä sähkö voi olla avainroolissa tässä muutoksessa.

Vihreä sähkö tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä, kuten tuulella, auringolla, vesivoimalla ja biomassalla. Näiden energialähteiden avulla tuotettu sähkö on päästötöntä ja vähentää siten merkittävästi ilmastopäästöjä. Suomessa uusiutuvan energian osuus on tällä hetkellä noin 38 prosenttia ja tavoitteena on nostaa se 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Suurimmat uusiutuvan energian tuottajat Suomessa ovat vesivoima ja bioenergia. Vesivoimalla tuotetaan noin 20 prosenttia vuosittaisesta sähkönkulutuksesta ja bioenergialla noin 10 prosenttia. Myös tuuli- ja aurinkovoiman osuus on kasvussa, mutta vielä nämä energialähteet eivät vastaa suurta osaa Suomen sähkönkulutuksesta.

Vihreä sähkö on tärkeä osa Suomen energiaomavaraisuutta ja jatkuvuutta. Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen vähentää riippuvuutta tuontienergiasta ja lisää samalla kotimaista työllisyyttä. Esimerkiksi metsähakkeen käyttö bioenergiana luo paitsi uusia työpaikkoja myös tuo lisää tuloja metsänomistajille.

Suomen edulliset luonnonolosuhteet tarjoavat hyvät mahdollisuudet uusiutuvan energian tuotantoon. Talvista pimeyttä ja tuulisia päiviä riittää, mikä tekee Suomesta erinomaisen paikan tuulivoimapuistoille. Myös aurinkoenergian hyödyntämisessä on potentiaalia, vaikka Suomessa ei olekaan yhtä hyvät aurinko-olosuhteet kuin etelämpänä Euroopassa.

Haasteena vihreän sähkön lisäämisessä on sen vaihtelevuus. Aurinko ei paista aina ja tuulee vain silloin kun tuulee. Tämä asettaa haasteita sähköjärjestelmän suunnittelulle ja vaatii älykkäitä ratkaisuja, kuten sähkövarastoja ja älykkäitä verkkoratkaisuja.

Vihreän sähkön osuuden kasvattaminen edellyttää myös investointeja uusiin tuotantolaitoksiin. Suomen energiapolitiikassa olisikin tärkeää asettaa selkeät tavoitteet ja luoda vakaa toimintaympäristö uusiutuvien energialähteiden investoinneille.

Vihreä sähkö tarjoaa mahdollisuuksia myös kuluttajille. Yhä useampi suomalainen on kiinnostunut omasta energiankulutuksestaan ja haluaa osallistua energiantuotantoon esimerkiksi oman aurinkopaneelijärjestelmän avulla. Suomessa onkin jo käytössä sähkömarkkinalainsäädäntö, joka mahdollistaa kuluttajille oman sähköntuotannon ja sähköntuotannon myymisen verkossa.

Vihreä sähkö onkin nähtävä mahdollisuutena ja voimavarana tulevaisuuden energiantuotannossa. Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto edistää ilmastotavoitteita, parantaa energiavarmuutta ja luo uusia mahdollisuuksia niin teollisuudelle kuin kuluttajillekin. Suomen tulee jatkossakin panostaa vihreään sähköön ja luoda edellytykset sen kasvulle ja kehitykselle. Näin voimme varmistaa kestävän ja vakaan energiantuotannon ja mahdollistaa vihreämmän tulevaisuuden meille kaikille.

armeija demokratia energia EU Finland hallitus historia ihmisoikeudet Ilmastonmuutos kesä kierrätys Kiina korruptio koulutus Kreml kuolema lapsi Luonto maailma media Moskova NATO Neuvostoliitto Pietari poliisi politiikka Presidentti propaganda Putin Raha Rauha ruoka Ruotsi sisällissota SOTA Suomi sähkö talous tekoäly terveys toimittaja turvallisuus Ukraina USA Venäjä video viranomaiset Wagner yhteiskunta Ympäristö