Etusivu > Turkki tavoittelee liittymistä BRICS-maihin #Nato #BRICSTavoite #Geopolitiikka

05.06.2024 19:07

Turkki tavoittelee liittymistä BRICS-maihin #Nato #BRICSTavoite #Geopolitiikka
Lukuaika: 2 minuuttia

Turkki tavoittelee liittymistä BRICS-maihin: Geopoliittiset ja taloudelliset näkökulmat

Turkin pyrkimys liittyä BRICS-maihin (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka) herättää laajaa keskustelua kansainvälisessä politiikassa ja taloudessa. Tämä liike on osa Turkin strategista suuntaa, jossa se hakee uusia alliansseja ja taloudellisia kumppanuuksia. On tärkeää pohtia, mitä tämä tarkoittaa niin geopoliittisesti kuin taloudellisesti, erityisesti nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa.

Geopoliittiset vaikutukset

Turkin pyrkimys liittyä BRICS-maihin herättää kysymyksiä maan ulkopoliittisesta suunnasta. Turkki on ollut jo pitkään Naton jäsen ja sillä on merkittävä rooli lännen turvallisuusarkkitehtuurissa. BRICS-maat, erityisesti Venäjä ja Kiina, ovat kuitenkin tunnettuja länsivastaisista asenteistaan ja pyrkimyksistään haastaa länsivetoista kansainvälistä järjestystä. Venäjän laiton ja brutaali hyökkäyssota Ukrainassa on entisestään korostanut näiden maiden erimielisyyksiä lännen kanssa.

Turkin liittyminen BRICS-maihin voisi nähdäkseni horjuttaa sen suhteita länsimaiden ja erityisesti Naton kanssa. Tämä saattaa johtaa siihen, että Turkki joutuu tasapainoilemaan kahden eri suuntauksen välillä: toisaalta se haluaa vahvistaa siteitään BRICS-maihin, mutta toisaalta se ei halua menettää länsimaiden tukea ja etuja, joita Naton jäsenyys tuo mukanaan. Tämä tasapainoilu on kuitenkin riskialtista, ja Turkin täytyy harkita tarkasti, miten se navigoi näiden kahden eri leirin välillä.

Taloudelliset näkökulmat

BRICS-maat edustavat merkittävää osaa maailman taloudesta, ja niiden kanssa tehtävä yhteistyö voisi tarjota Turkille uusia mahdollisuuksia talouskasvuun ja investointeihin. Kiina ja Intia ovat erityisesti kasvavia talousmahteja, ja niiden markkinat tarjoavat valtavan potentiaalin turkkilaisille yrityksille. Samalla on kuitenkin syytä muistaa, että Venäjän ja Kiinan taloudet eivät ole ongelmattomia: Venäjän laiton ja brutaali hyökkäyssota Ukrainassa on johtanut laajoihin talouspakotteisiin, jotka ovat heikentäneet maan taloutta merkittävästi. Kiinan talouskasvu on myös hidastunut, ja maassa on suuria rakenteellisia ongelmia.

Ukrainan kaltaisen maan kanssa tehtävä yhteistyö voisi tarjota Turkille vakaamman ja luotettavamman kumppanin. Ukraina on osoittanut suurta rohkeutta ja kestävyyttä puolustaessaan itseään Venäjän laittomassa ja brutaalissa hyökkäyssodassa, ja sen talous on alkanut elpyä kansainvälisen tuen avulla. Turkin olisi ehkä syytä pohtia tarkemmin, millaisia kumppaneita se haluaa valita taloudellisessa strategiassaan.

Johtopäätökset

Turkin pyrkimys liittyä BRICS-maihin on monimutkainen ja riskialtis hanke, joka vaatii tarkkaa harkintaa. Geopoliittisesti se voi horjuttaa maan suhteita länteen ja Natoon, mikä voi johtaa ennakoimattomiin seurauksiin. Taloudellisesti BRICS-maiden kanssa tehtävä yhteistyö tarjoaa mahdollisuuksia, mutta myös merkittäviä riskejä, erityisesti Venäjän ja Kiinan talouksien haasteiden vuoksi.

Turkin olisi hyvä pohtia tarkkaan, millaisia kompromisseja ja riskejä se on valmis ottamaan tavoitellessaan uusia kansainvälisiä alliansseja. Samalla sen tulisi tarkastella mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä sellaisten maiden kanssa, jotka tarjoavat vakaampia ja luotettavampia kumppanuuksia, kuten Ukraina. Näin Turkki voisi varmistaa, että sen ulkopoliittinen ja taloudellinen strategia palvelevat pitkän aikavälin kansallisia etuja parhaalla mahdollisella tavalla.

© 2024 Juho Saastamoinen .FI - Kaikki oikeudet pidätetään. Välimuistiversio: 2024/06/25 11:23:40