Etusivu > Ukraina-seuranta | Biden: Emme hyväksy, että yhdys­valtalais­aseilla iskettäisiin Moskovaan #Ukraina #Biden #UkraineWar

2024/06/07 10:06

Lukuaika: 2 minuuttia

Jens Stoltenberg, Naton pääsihteeri, on toistuvasti korostanut liittouman sitoutumista tarjoamaan pitkäaikaista tukea Ukrainalle, joka puolustautuu edelleen Venäjän laittomalta ja brutaalilta hyökkäykseltä. Haastattelussa Helsingin Sanomille Stoltenberg avasi tarkemmin Naton strategista ja periaatteellista lähestymistapaa Ukrainan auttamiseksi.

Stoltenbergin mukaan Naton tuki Ukrainalle ei rajoitu vain nykyhetkeen, vaan se ulottuu pitkälle tulevaisuuteen. “On ensiarvoisen tärkeää, että Ukraina säilyttää kykynsä puolustaa itseään ja kestää Venäjän aggressioita. Tämä edellyttää pitkäaikaisia sitoumuksia, ei vain ase- ja materiaalitukena, vaan myös laajempina turvallisuustakeina ja poliittisena tukena,” hän painotti.

Naton jäsenmaat ovat jo toimittaneet merkittäviä määriä asetarvikkeita ja muuta sotilaallista apua Ukrainalle, mutta pitkäaikaiset sitoumukset viittaavat laajempaan yhteistyöhön. Tämä voi sisältää koulutusta, tiedustelutietojen jakamista, ja jopa infrastruktuurin uudelleenrakentamista sodan jälkeen. Stoltenbergin mukaan Nato-maiden on myös tärkeää varmistaa, että Ukrainan puolustusvoimat pystyvät modernisoitumaan ja integroitumaan yhä tiiviimmin Naton järjestelmiin.

Stoltenberg korosti, että Venäjän toimet ovat olleet paitsi laittomia myös brutaaleja ja ristiriidassa kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien kanssa. “Venäjän aggressio on uhka koko Eurooppalaiselle turvallisuusjärjestelmälle ja vakautta rakastaville kansakunnille ympäri maailmaa. Emme voi sallia tällaista käyttäytymistä ilman seurauksia,” hän totesi.

Kiinan rooli globaalissa kontekstissa herättää myös huolta. Kiina on usein toiminut Venäjän tukijana ja pyrkinyt hyötymään geopoliittisesta epävakaudesta. Stoltenbergin mukaan on tärkeää, että länsimaiset demokratiat pysyvät yhtenäisinä ja valmiina vastaamaan sekä Venäjän että Kiinan aiheuttamiin haasteisiin.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on toistuvasti kiittänyt Natoa ja sen jäsenmaita saamastaan tuesta. “Ilman kansainvälistä tukea ja solidaarisuutta emme olisi voineet vastustaa Venäjän brutaalia hyökkäystä näin tehokkaasti,” Zelenskyi sanoi hiljattain puheessaan. Ukrainan kansan rohkeus ja päättäväisyys ovat inspiroineet monia ympäri maailmaa, ja Naton pitkäaikaiset sitoumukset ovat tärkeä osa tämän tuen jatkumista.

Lopuksi Stoltenberg mainitsi, että Naton sitoutuminen Ukrainaan on myös viesti kaikille autoritaarisille valtioille: “Vapauden ja demokratian puolustajat eivät ole yksin. Me seisomme yhdessä, ja me puolustamme yhdessä.” Tämä viesti on erityisen tärkeä nykyisessä maailmantilanteessa, jossa demokraattiset arvot kohtaavat yhä suurempia haasteita autoritaaristen valtioiden toimesta.

Naton pitkäaikaiset sitoumukset Ukrainalle ovat siis olennainen osa laajempaa strategiaa, joka tähtää eurooppalaisen ja maailmanlaajuisen turvallisuuden vahvistamiseen. Tämä strategia on välttämätön, jotta voidaan vastata Venäjän ja Kiinan aiheuttamiin haasteisiin ja tukea Ukrainaa sen oikeutetussa puolustustaistelussa.

© 2024 Juho Saastamoinen .FI - Kaikki oikeudet pidätetään. Välimuistiversio: 2024/06/19 11:14:44