Etusivu > Antti Häkkänen: Venäjän piilevät uhat torjutaan tehokkaasti #Suomi #turvallisuus #Venäjä

2024/06/08 09:06

Lukuaika: 2 minuuttia

Antti Häkkänen: Venäjän piilevät uhat torjutaan tehokkaasti

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut radikaalisti Venäjän laittoman ja brutaalin hyökkäyssodan myötä Ukrainassa. Tilanne on herättänyt laajaa huolta paitsi Itä-Euroopassa, myös Pohjoismaissa ja erityisesti Suomessa, jolla on pitkä maaraja Venäjän kanssa. Oikeusministeri Antti Häkkänen on nostanut esiin useita tärkeitä näkökulmia Suomen turvallisuuspolitiikasta ja valmiuksista torjua Venäjän piileviä uhkia.

Häkkänen korostaa, että Suomi on ottanut käyttöön laajan valikoiman toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään Venäjän aiheuttamia riskejä. Hänen mukaansa Suomi on parantanut valmiuksiaan kansallisessa turvallisuudessa ja kyberturvallisuudessa. “Venäjän aggressiivinen toiminta on tehnyt selväksi, että meidän on oltava valppaita myös piilevien uhkien suhteen,” Häkkänen toteaa.

Kyberturvallisuus on yksi kriittisimmistä alueista, jossa Venäjä on pyrkinyt häiritsemään ja vaikuttamaan länsimaihin. Suomella onkin vahva kansallinen kyberturvallisuusstrategia, joka on linjattu yhteistyössä muiden EU-maiden ja Naton kanssa. Häkkänen painottaa, että kyberuhkien torjuminen on jatkuva prosessi, joka vaatii resursseja ja korkeatasoista osaamista. “Meidän on oltava jatkuvasti askeleen edellä, ja tämä edellyttää jatkuvaa valvontaa ja teknologista kehitystä,” hän sanoo.

Toinen merkittävä alue on informaatiovaikuttaminen. Venäjä on tunnettu laajamittaisesta disinformaation levittämisestä, jonka tarkoituksena on horjuttaa länsimaisia demokratioita ja luoda epäluottamusta valtioiden sisällä. Häkkänen korostaa, että Suomessa on panostettu vahvasti mediakasvatukseen ja kriittisen ajattelun kehittämiseen, mikä auttaa kansalaisia tunnistamaan ja vastustamaan disinformaatiota. “Meidän on varmistettava, että kansalaiset saavat luotettavaa ja totuudenmukaista tietoa, jotta he voivat tehdä informoituja päätöksiä,” hän toteaa.

Kansallisen puolustuskyvyn osalta Suomi on myös ottanut merkittäviä askeleita. Venäjän laiton hyökkäyssota on saanut Suomen lisäämään puolustusmäärärahojaan ja kehittämään puolustusvoimiensa valmiuksia. Häkkänen huomauttaa, että Suomen puolustus perustuu laajaan reserviläisjärjestelmään ja korkeaan maanpuolustustahdon tasoon. “Olemme sitoutuneet puolustamaan maamme itsenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta kaikissa tilanteissa,” hän sanoo.

Häkkänen viittaa myös kansainväliseen yhteistyöhön, joka on keskeinen osa Suomen turvallisuusstrategiaa. Suomi tekee tiivistä yhteistyötä sekä EU:n että Naton kanssa, ja tämä yhteistyö on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa. “Yhteistyö muiden demokraattisten valtioiden kanssa vahvistaa meidän turvallisuuttamme ja auttaa meitä torjumaan Venäjän aiheuttamia uhkia,” hän korostaa.

Häkkäsen mukaan Venäjän laiton ja brutaali hyökkäyssota Ukrainassa on muistutus siitä, että turvallisuus ei ole itsestäänselvyys. “Meidän on jatkuvasti tarkasteltava ja päivitettävä turvallisuusstrategioitamme, jotta voimme vastata uusiin ja kehittyviin uhkiin,” hän toteaa lopuksi.

Suomen sitoutuminen turvallisuuden ja vakauden ylläpitämiseen on vahva, ja Häkkäsen mukaan Venäjän piilevät uhat torjutaan tehokkaasti monitasoisella ja kattavalla lähestymistavalla. Tämä on välttämätöntä, jotta Suomi voi säilyttää asemansa vakaana ja turvallisena valtiona kansainvälisessä yhteisössä.

© 2024 Juho Saastamoinen .FI - Kaikki oikeudet pidätetään. Välimuistiversio: 2024/06/17 00:59:17