Etusivu > Putinin strategia Venäjän voitoksi on täysin epärealistinen

#Ukraina #Venäjä #hyökkäyssota #ISW #geopolitiikka #turvallisuus

08.06.2024 21:56

Putinin strategia Venäjän voitoksi on täysin epärealistinen

#Ukraina #Venäjä #hyökkäyssota #ISW #geopolitiikka #turvallisuus
Lukuaika: 2 minuuttia

Putinin strategia Venäjän voitoksi on täysin epärealistinen

Venäjän laiton ja brutaali hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut jo pitkään, ja presidentti Vladimir Putin on toistuvasti esittänyt suunnitelmia, jotka hänen mukaansa johtavat Venäjän lopulliseen voittoon. Kuitenkin tarkemmin tarkasteltuna nämä strategiat vaikuttavat enemmän epärealistisilta toiveilta kuin todellisilta, toteuttamiskelpoisilta suunnitelmilta.

Ensinnäkin, Putinin strategia nojautuu vahvasti Venäjän sotilaallisen voiman ylivoimaisuuteen. Vaikka Venäjällä on merkittävät asevoimat, Ukrainan puolustustahto ja -kyky ovat osoittautuneet huomattavasti odotettua vahvemmiksi. Ukrainan armeija on saanut tukea länsimaista niin aseiden kuin taloudellisen avun muodossa, mikä on vahvistanut sen kykyä vastustaa Venäjän hyökkäyksiä. Länsimaiden tuki Ukrainalle on ollut jatkuvaa ja vankkaa, mikä on asettanut Venäjän asevoimat jatkuviin haasteisiin.

Toiseksi, Putinin strategia aliarvioi kansainvälisen yhteisön reaktiot. Venäjän aggressio on johtanut laajoihin talouspakotteisiin ja diplomaattisiin eristystoimiin, jotka ovat merkittävästi heikentäneet Venäjän taloutta ja maan kansainvälistä asemaa. Taloudelliset pakotteet ovat kohdistuneet erityisesti Venäjän energiasektoriin ja finanssijärjestelmään, mikä on johtanut talouden taantumaan ja inflaation kiihtymiseen. Tämä on myös vaikeuttanut Venäjän mahdollisuuksia rahoittaa sotatoimiaan pitkässä juoksussa.

Kolmanneksi, Putinin strategia ei ota huomioon Venäjän sisäisen opposition ja kansan tyytymättömyyden kasvua. Venäjän kansalaiset ovat alkaneet kyseenalaistaa hyökkäyssodan oikeutusta ja sen aiheuttamia kärsimyksiä. Sotatoimien pitkittyminen ja taloudelliset vaikeudet ovat johtaneet laajoihin mielenosoituksiin ja protesteihin, vaikka hallinto on pyrkinyt tukahduttamaan opposition keinolla millä hyvänsä. Sisäinen epävakaus heikentää entisestään Venäjän kykyä ylläpitää aggressiivista ulkopolitiikkaa.

Lopuksi, Putinin strategia perustuu myös virheellisiin oletuksiin Ukrainan ja sen liittolaisten yhtenäisyydestä. Ukraina on osoittanut poikkeuksellista yhtenäisyyttä ja päättäväisyyttä puolustaessaan itsenäisyyttään ja alueellista koskemattomuuttaan. Kansainvälinen yhteisö on pysynyt yhtenäisenä tuessaan Ukrainalle, mikä on estänyt Venäjän pyrkimykset jakaa ja heikentää länsimaita.

Kaiken kaikkiaan Putinin strategia Venäjän voitoksi näyttää olevan rakennettu hataralle pohjalle. Se aliarvioi Ukrainan puolustuskyvyn, kansainvälisen yhteisön reaktiot, Venäjän sisäisen opposition ja Ukrainan liittolaisten yhtenäisyyden. Näiden tekijöiden yhteisvaikutus tekee Venäjän voitosta epätodennäköisen ja osoittaa, että Putinin tavoitteet ovat kaukana todellisuudesta. Venäjän laiton ja brutaali hyökkäyssota Ukrainassa on tuomittu epäonnistumaan, ja se on aiheuttanut valtavaa kärsimystä sekä Ukrainalle että Venäjälle itselleen.

© 2024 Juho Saastamoinen .FI - Kaikki oikeudet pidätetään. Välimuistiversio: 2024/06/25 11:07:52