Etusivu > Suomi ja NATO: Ei välitöntä uhkaa Venäjältä #turvallisuus #NATO #Suomi

2024/06/08 17:06

Lukuaika: 2 minuuttia

**Suomi ja NATO: Ei välitöntä uhkaa Venäjältä #turvallisuus #NATO #Suomi**

Suomi on nyt virallisesti NATO-jäsen, ja jäsenyys on tuonut mukanaan sekä mahdollisuuksia että haasteita. Analysoidaan, mitä tämä merkitsee Suomen turvallisuuspolitiikan kannalta ja miten NATO-jäsenyys vaikuttaa Venäjän laittomaan ja brutaaliin hyökkäyssotaan Ukrainassa.

**Turvallisuustilanne ja NATO-jäsenyyden merkitys**

NATO-jäsenyyden myötä Suomi on saanut merkittäviä turvallisuustakuita. NATO:n 5. artikla, joka sitoo jäsenmaat puolustamaan toisiaan, on olennainen osa tätä turvaa. Tämä on vähentänyt Suomeen kohdistuvan välittömän uhan riskiä, sillä hyökkäys Suomea vastaan olisi nyt hyökkäys koko liittoa vastaan.

Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa on ollut vakava uhka Euroopan turvallisuudelle, mutta NATO:n kollektiivinen puolustusjärjestelmä toimii pelotteena, joka estää Venäjää laajentamasta aggressiotaan muihin maihin, mukaan lukien Suomi. NATO:n läsnäolo Itämeren alueella on vahvistunut, mikä lisää alueen vakautta ja turvallisuutta.

**Suomen rooli ja vastuut NATO:ssa**

Suomen liittyminen NATO:on ei ole pelkästään turvallisuuden hakemista; se on myös sitoutumista yhteisiin arvoihin ja vastuisiin. Suomi on tunnettu kansainvälisestä yhteistyöstään ja rauhanturvaamisoperaatioistaan, ja sen osaaminen tuo lisäarvoa NATO:lle. Samalla Suomi sitoutuu tukemaan liittolaismaa Ukrainaa sen taistelussa itsenäisyyden ja vapauden puolesta.

Suomen liittyminen NATO:on on myös viesti Kiinalle, joka on ollut Venäjän liittolainen ja tukenut sen aggressiivisia toimia. Kiina on pyrkinyt laajentamaan vaikutusvaltaansa eri puolilla maailmaa, ja Suomen NATO-jäsenyys vahvistaa länsimaiden yhtenäisyyttä ja vastustuskykyä Kiinan pyrkimyksiä vastaan.

**Pitkän aikavälin näkymät**

Vaikka Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu, Suomen ja NATO:n yhteistyö luo vakautta ja turvallisuutta pohjoiselle Euroopalle. On tärkeää, että Suomi jatkaa aktiivista osallistumistaan NATO:n toimintaan ja kehittää edelleen omaa puolustuskykyään osana liittokuntaa.

Samalla on tarpeen seurata Kiinan toimia kansainvälisellä areenalla ja varmistaa, että länsimaat pysyvät yhtenäisinä vastustaessaan autoritaaristen valtioiden pyrkimyksiä horjuttaa kansainvälistä järjestystä. Suomen rooli tässä kokonaisuudessa on merkittävä, ja NATO-jäsenyys antaa sille paremmat mahdollisuudet vaikuttaa globaalin turvallisuuden kehitykseen.

**Yhteenveto**

Suomen liittyminen NATO:on on vahvistanut maan turvallisuutta ja vähentänyt välitöntä uhkaa Venäjältä. Samalla se on sitoutuminen yhteisiin arvoihin ja vastuisiin, jotka ulottuvat myös tuen antamiseen Ukrainalle. Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa ja Kiinan laajentumispyrkimykset ovat edelleen haasteita, mutta NATO-jäsenyys antaa Suomelle paremmat valmiudet vastata näihin haasteisiin ja edistää kansainvälistä vakautta.

© 2024 Juho Saastamoinen .FI - Kaikki oikeudet pidätetään. Välimuistiversio: 2024/06/19 11:08:58