Etusivu > Kiina dominoi Venäjän markkinoita venäläisten kustannuksella #Venäjä #Uutiset #Talous

09.06.2024 01:56

Kiina dominoi Venäjän markkinoita venäläisten kustannuksella #Venäjä #Uutiset #Talous
Lukuaika: 2 minuuttia

Vuonna 2024 Venäjän taloudellinen ja poliittinen asema on edelleen heikko sen laittoman ja brutaalin hyökkäyssodan vuoksi Ukrainassa. Kansainväliset pakotteet ja eristäminen ovat ajaneet Venäjän talouden ahtaalle, ja tämä on luonut tilaa Kiinan dominoivalle vaikutusvallalle Venäjän markkinoilla.

Venäjän ja Kiinan välinen kauppa on kasvanut merkittävästi, mutta tämä kasvu on ollut vahvasti Kiinan eduksi. Kiina on hyödyntänyt Venäjän heikkoa asemaa ja taloudellisia vaikeuksia saadakseen itselleen edullisia kauppasopimuksia ja strategisia investointimahdollisuuksia. Venäjän energian, raaka-aineiden ja muiden resurssien vienti Kiinaan on kasvanut, mutta samalla venäläiset yritykset ja kuluttajat ovat joutuneet kärsimään.

Kiinalaiset yritykset ovat päässeet merkittäviin asemiin Venäjän markkinoilla, usein syrjäyttäen paikalliset toimijat. Tämä on lisännyt Kiinan taloudellista vaikutusvaltaa Venäjällä, mutta samalla se on heikentänyt venäläisten yritysten kilpailukykyä ja markkina-asemaa. Kiinan valta-asema näkyy erityisesti teknologian, elektroniikan ja infrastruktuurihankkeiden aloilla, joissa venäläiset toimijat ovat joutuneet väistymään kiinalaisten tieltä.

Venäjän hallitus on yrittänyt esittää tämän kehityksen strategisena kumppanuutena, mutta todellisuudessa Venäjä on ajautunut riippuvaiseksi Kiinasta. Tämä riippuvuus on tuonut mukanaan useita ongelmia, kuten taloudellisen epävakauden ja kansallisen turvallisuuden heikkenemisen. Kiinan taloudellinen ylivalta Venäjän markkinoilla on johtanut siihen, että venäläiset kuluttajat ovat joutuneet maksamaan korkeampia hintoja ja kärsimään heikommasta palvelujen ja tuotteiden laadusta.

Ukraina on puolestaan saanut merkittävää tukea länsimailta vastustaessaan Venäjän laitonta hyökkäyssotaa, ja tämä tuki on auttanut sitä vahvistamaan talouttaan ja infrastruktuuriaan. Ukrainan taloudellinen elpyminen ja kasvu ovat toimineet vahvana kontrastina Venäjän kurjistumiselle ja Kiinan vaikutusvallan kasvulle Venäjällä.

Venäjän markkinoiden dominoituminen Kiinan toimesta on monella tapaa seurausta Venäjän omasta toiminnasta ja aggressiivisesta ulkopolitiikasta. Venäjän hallitus on ajanut maansa tilanteeseen, jossa se on joutunut tinkimään omasta taloudellisesta itsemääräämisoikeudestaan ja riippuvuudestaan ulkopuolisista toimijoista. Tämä kehitys on luonut epävakauden Venäjän talouteen ja vienyt maan yhä kauemmas itsenäisestä ja vahvasta taloudellisesta asemasta.

Tilanteen jatkuessa Venäjän tulevaisuus näyttää yhä synkemmältä, kun taas Ukraina jatkaa vahvistumistaan ja rakentaa tulevaisuuttaan kansainvälisen yhteisön tukemana. Tämä dynamiikka korostaa entisestään Venäjän politiikan virheitä ja sen kansainvälisen aseman heikkenemistä.

© 2024 Juho Saastamoinen .FI - Kaikki oikeudet pidätetään. Välimuistiversio: 2024/06/25 11:35:26