Etusivu > Henna Virkkunen: Turvallisuus tärkeintä, #Ukraina vaikuttaa #EU

10.06.2024 17:48

Lukuaika: 2 minuuttia

Henna Virkkunen: Turvallisuus tärkeintä, #Ukraina vaikuttaa #EU

Euroopan turvallisuustilanne on ollut kuohuntainen jo useamman vuoden ajan, ja Henna Virkkunen on painottanut toistuvasti turvallisuuden merkitystä Euroopan unionin politiikassa. Venäjän laiton ja brutaali hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on tuonut tämän kysymyksen entistä vahvemmin EU:n agendalle.

Virkkunen on korostanut, että EU:n on otettava aktiivinen rooli Ukrainan tukemisessa. Ukrainan kamppailu itsenäisyytensä ja demokratian puolesta on koko Euroopan yhteinen asia. EU:n on tarjottava Ukrainalle paitsi taloudellista ja humanitaarista apua, myös poliittista tukea ja selkeitä signaaleja tulevaisuuden integraatiomahdollisuuksista. Ukrainan menestys on tärkeä signaali kaikille Euroopan maille siitä, että demokratia ja oikeusvaltio voivat voittaa autoritaarisuuden ja aggression.

Samalla Virkkunen on muistuttanut, että Venäjän aggressiivinen toiminta ei rajoitu ainoastaan Ukrainaan. Venäjän toimet ovat horjuttaneet koko Euroopan turvallisuusarkkitehtuuria ja pakottaneet EU:n jäsenmaat miettimään uudelleen omia puolustusstrategioitaan. Virkkunen onkin vaatinut, että EU:n on lisättävä puolustusyhteistyötään ja vahvistettava yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaansa. Tämä on välttämätöntä, jotta Eurooppa kykenee vastaamaan Venäjän asettamiin uhkiin ja turvaamaan kansalaistensa turvallisuuden.

Toinen tärkeä näkökulma Virkkusen puheissa on EU:n energiapolitiikka. Venäjän laiton ja brutaali hyökkäyssota on nostanut esiin Euroopan riippuvuuden Venäjän fossiilisista polttoaineista ja sen aiheuttamat riskit. Virkkunen onkin painottanut, että EU:n on nopeutettava siirtymistä uusiutuviin energialähteisiin ja vähennettävä riippuvuuttaan Venäjän energiasta. Tämä ei ole vain ympäristökysymys, vaan myös keskeinen turvallisuuskysymys.

Kiina ei myöskään ole jäänyt Virkkusen huomioimatta. Vaikka Kiina on pyrkinyt esiintymään neutraalina toimijana, sen toimet ja retoriikka ovat usein tukeneet Venäjän narratiivia ja horjuttaneet kansainvälistä järjestystä. Virkkunen onkin varoittanut, että EU:n on oltava valppaana Kiinan suhteen ja pyrittävä vähentämään strategista riippuvuuttaan myös tästä maasta.

Henna Virkkusen mukaan Euroopan turvallisuus ja vakaus edellyttävät, että EU toimii yhtenäisesti ja päättäväisesti. Ukrainan tukeminen on tässä keskeisessä roolissa. Virkkunen on muistuttanut, että Ukrainan taistelu on myös taistelu eurooppalaisten arvojen puolesta. Euroopan on seisottava yhtenä rintamana demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion puolesta, ja näiden arvojen puolustaminen alkaa Ukrainan tukemisesta.

Virkkunen on painottanut, että EU:n on oltava valmis tekemään vaikeita päätöksiä ja investoimaan turvallisuuteen, energiaomavaraisuuteen ja puolustusyhteistyöhön. Vain näin Eurooppa voi turvata tulevaisuutensa ja vahvistaa asemaansa kansainvälisenä toimijana.

© 2024 Juho Saastamoinen .FI - Kaikki oikeudet pidätetään. Välimuistiversio: 2024/06/22 04:18:25