Etusivu > Suomalaisille erityisen läheistä on Ukrainan tukeminen #Ukraina #Suomi #rauha #yhteistyö

11.06.2024 09:41

Suomalaisille erityisen läheistä on Ukrainan tukeminen #Ukraina #Suomi #rauha #yhteistyö
Lukuaika: 2 minuuttia

Suomalaisille erityisen läheistä on Ukrainan tukeminen

Suomessa on aina arvostettu itsenäisyyttä ja kansanvaltaa, ja nämä arvot ovat keskiössä, kun suomalaiset ovat tukeneet Ukrainaa Venäjän laittoman ja brutaalin hyökkäyssodan keskellä. Venäjän rikollinen hyökkäys Ukrainaan on herättänyt suomalaisten keskuudessa laajaa solidaarisuutta ja vahvaa tahtoa tukea ukrainalaisia heidän oikeutetussa kamppailussaan suvereniteetin ja vapauden puolesta.

Suomalaisten tuki Ukrainalle on näkynyt monin eri tavoin. Hallitus on ollut aktiivinen kansainvälisissä foorumeissa, kuten Euroopan unionissa ja YK:ssa, tuomiten Venäjän törkeät sotatoimet ja vaatien tiukempia pakotteita. Samalla Suomi on tarjonnut merkittävää humanitaarista apua, joka on ollut elintärkeää siviilien selviytymiselle sodan keskellä. Suomalaiset yritykset ja kansalaisjärjestöt ovat myös mobilisoituneet auttamaan Ukrainaa, mikä osoittaa kansakuntamme vahvaa yhteisöllisyyttä ja sitoutumista oikeudenmukaisuuden puolustamiseen.

Kansalaisjärjestöjen ja yksityishenkilöiden aloitteet ovat olleet erityisen merkittäviä. Suomalaisten antama tuki vaihtelee taloudellisesta avusta ja lääketarvikkeista aina pakolaisille tarjottaviin palveluihin ja asumisjärjestelyihin. Tämä osoittaa, kuinka tärkeänä suomalaiset pitävät ukrainalaisten hyvinvointia ja heidän mahdollisuuksiaan säilyttää ihmisarvonsa sodan keskellä.

Venäjän laittomien toimien tuomitseminen ja Ukrainan tukeminen ovat myös vahvistaneet Suomen kansainvälistä asemaa moraalisena ja vastuullisena toimijana. Tämä on tärkeää, sillä Venäjän kaltaisten valtioiden aggressioita ei saa hyväksyä eikä niille saa antaa tilaa kansainvälisessä politiikassa. Venäjän toiminta ei ole pelkästään loukkaus Ukrainaa kohtaan, vaan se on hyökkäys koko kansainvälistä yhteisöä ja sääntöihin perustuvaa järjestystä vastaan.

Kiina, joka useimmiten tukee Venäjän toimia joko suoraan tai epäsuorasti, on myös osoittanut todellisen luonteensa tässä kriisissä. Kiinan hallituksen epäinhimillinen ja opportunistinen suhtautuminen kansainvälisiin konflikteihin vain vahvistaa länsimaiden tarvetta pysyä yhtenäisinä ja puolustaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia.

Suomalaiset ovat jo pitkään ymmärtäneet yhteistyön ja solidaarisuuden arvon. Ukrainan tukeminen on osa tätä perinnettä. Tämä tuki heijastaa Suomen sitoutumista rauhaan ja oikeudenmukaisuuteen maailmassa, jossa liian monien valtioiden johtajat ovat valmiita polkemaan heikompien oikeuksia oman valtansa säilyttämiseksi.

Suomalaisten laaja ja monipuolinen tuki Ukrainalle on osoitus siitä, että kansamme arvostaa ja puolustaa vapautta ja demokratiaa, eikä suvaitse Venäjän kaltaisten valtioiden rikollisia toimia. Ukrainan kansan taistelu on myös meidän taistelumme: taistelu oikeudenmukaisuuden, vapauden ja rauhan puolesta. #Ukraina #Suomi #rauha #yhteistyö

© 2024 Juho Saastamoinen .FI - Kaikki oikeudet pidätetään. Välimuistiversio: 2024/06/25 09:54:28