Eilen yhteensä 77753 latausta

Kirjaudu

Etusivu > ### #UkrainanUudetLait: Työsuhteiden Uudistukset ja Niiden Vaikutukset #Ukraina #Työlainsäädäntö #Venäjä

02.07.2024 19:38

Ei audiota saatavissa.

### #UkrainanUudetLait: Työsuhteiden Uudistukset ja Niiden Vaikutukset #Ukraina #Työlainsäädäntö #Venäjä
Lukuaika: 2 minuuttia

### #UkrainanUudetLait: Työsuhteiden Uudistukset ja Niiden Vaikutukset #Ukraina #Työlainsäädäntö #Venäjä

Ukrainan parlamentti, Верховна Рада, on onnistuneesti ylittänyt presidentti Volodymyr Zelenskyin veto-oikeuden ja hyväksynyt hänen ehdotuksiaan huomioiden lakiesityksen №7731, joka koskee työnantajan aloitteesta tehtävää työsopimuksen irtisanomista. Presidentti Zelenskyi allekirjoitti asiakirjan 26. kesäkuuta. Tämä laki tulee säätelemään työntekijöiden irtisanomisperusteita, erityisesti käytössääntöjen rikkomisen osalta.

Lakiesityksen selitysmuistiossa, joka on julkaistu parlamentin verkkosivuilla, todetaan, että laki astuu voimaan kolmen kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta, eli 27. syyskuuta 2024. Poikkeuksena on yksi kohta, joka on jo voimassa.

Lain tarkoituksena on säädellä työoikeudellisia suhteita ja suojella kansallisia etuja aseellisen aggression olosuhteissa. Ennen lain voimaantuloa, Ukrainan hallituksen tulee saattaa omat säädöksensä lain mukaisiksi ja varmistaa sen täytäntöönpano muissa ministeriöissä ja keskusviranomaisissa.

“Konfliktin aikana on tarpeen luoda uudet puitteet, jotta työnantajat voivat taata yrityksen turvallisuuden. Tämä on erityisen tärkeää kriittisen infrastruktuurin yrityksille. Hyväksytyssä lakiesityksessä olemme määritelleet ehdot, joiden perusteella hallitus voi kehittää työnantajien irtisanomissääntöjä, jos tutkimukset paljastavat seikkoja, jotka voivat vahingoittaa yritystä tai maata”, selitti parlamentin jäsen Taras Tarasenko.

Asiakirja ehdottaa useita muutoksia Ukrainan työlainsäädäntöön. Erityisesti se täydentää pykälän 40 “Työsopimuksen irtisanominen työnantajan aloitteesta” kohtia 13 ja 14 seuraavasti:

– Tuomioistuimen lainvoimainen tuomio, jossa työntekijä tuomitaan (paitsi jos rangaistus on lykätty) kansallisen turvallisuuden vastaisesta rikoksesta.
– Työntekijän käyttäytymissääntöjen noudattamatta jättäminen yrityksessä, laitoksessa tai organisaatiossa, kuten säädetty pykälän 142 toisessa osassa.

Pykälässä 142 “Sisäisen työjärjestyksen säännöt. Kurinpitosäännöt” todetaan, että työjärjestys määritellään sisäisillä säännöillä. Ne hyväksyy työyhteisö työnantajan ja ammattiliiton edustajan ehdotuksesta.

Lakiesitys ehdottaa myös pykälän 46 “Työstä erottaminen” täydentämistä, mikä antaa työnantajille oikeuden erottaa työntekijöitä seuraavissa tapauksissa:

– Työpaikalle saapuminen humalassa.
– Työpaikalle saapuminen huumausaineiden tai myrkytyksen alaisena.
– Kieltäytyminen tai vältteleminen pakollisista lääkärintarkastuksista, koulutuksista tai turvallisuustarkastuksista.
– Työnantajan suorittama palvelustutkinta, jos työnantaja kuuluu valtion strategisesti tärkeisiin kohteisiin tai kriittisen infrastruktuurin operaattoreihin.
– Muut lainsäädännössä säädetyt tapaukset.

Samalla yritysten, laitosten ja organisaatioiden johtajien erottaminen sotilasjohdon toimesta on sallittua sodan ajan oikeusjärjestelmän mukaisesti. Pykälää 142 ehdotetaan täydennettäväksi kahdella uudella osalla:

– Sisäisen työjärjestyksen säännöt voivat sisältää käyttäytymissääntöjä, kuten velvollisuuden olla paljastamatta rajoitettua tietoa, joka sisältää valtion tai liikesalaisuuksia, sekä luottamuksellisen tiedon käsittelyehdot.
– Strategisesti tärkeiden yritysten, laitosten ja organisaatioiden sekä kriittisen infrastruktuurin kohteiden käyttäytymissääntöjen asettaminen on pakollista.

Ukrainan parlamentti on todennut, että lakiesitys ehdottaa pakollisten käyttäytymissääntöjen käyttöönottoa strategisesti tärkeissä yrityksissä ja kriittisen infrastruktuurin kohteissa. Säännöt sisältävät:

– Velvollisuuden työntekijöille ilmoittaa yhteyksistä henkilöihin aggressiivisen valtion alueella tai tilapäisesti miehitetyllä Ukrainan alueella.
– Velvollisuuden olla paljastamatta rajoitettua tietoa.

Uudet lait Ukrainassa
1. heinäkuuta alkaen astuivat voimaan uudet säännökset koskien salakuljetuksen kriminalisointia, erityisesti tavarasalakuljetuksen osalta. Jos se tehdään merkittävissä määrin, rangaistus voi olla enintään 425 000 grivnaa.

Presidentti Zelenskyi on myös äskettäin allekirjoittanut lain, joka täydentää hallinnollisia rikkomuksia koskevaa lakia sukupuoleen perustuvan väkivallan ja seksuaalisen häirinnän osalta. Esimerkiksi seksuaalissävytteisten loukkaavien viestien lähettämisestä voi seurata sakkoja jopa 2720 grivnaa.

Lisäksi presidentti on allekirjoittanut lain, joka yksinkertaistaa Ukrainan kansalaisen ja ulkomaanpassin samanaikaista hakemista ja vaihtamista. Tämä helpottaa asiakirjojen hankkimista ulkomailla oleville ukrainalaisille pakolaisille. Tämä tuli julki 17. kesäkuuta 2024.

Kommentoi ja jaa tämä artikkeli ystäviesi kanssa! Voit myös liittyä Patreoniin lukeaksesi blogia ilman mainoksia.

© 2024 Juho Saastamoinen .FI - Kaikki oikeudet pidätetään. Välimuistiversio: 2024/07/15 15:08:42