Eilen yhteensä 78764 latausta

Kirjaudu

Etusivu > # Tulokset Euroopan kansainvälisten suhteiden neuvoston (ECFR) kyselystä: Ukrainan suhtautuminen alueellisiin myönnytyksiin, NATO- EU-jäsenyyteen sekä kansainvälisiin neuvotteluihin Kansainväliset neuvottelut ilman Ukrainaa käsitys NATOn roolista Venäjän tulevista toimista Mikä on tärkeämpää – EU- vai NATO-jäsenyys: NATO-jäsenyyden hylkääminen vastineeksi miehitetyistä alueista: Eurooppalaiset eivät usko, että Ukraina voi voittaa sodan NATO-huippukokous Washingtonissa

03.07.2024 18:47

# Tulokset Euroopan kansainvälisten suhteiden neuvoston (ECFR) kyselystä: Ukrainan suhtautuminen alueellisiin myönnytyksiin, NATO- EU-jäsenyyteen sekä kansainvälisiin neuvotteluihin Kansainväliset neuvottelut ilman Ukrainaa käsitys NATOn roolista Venäjän tulevista toimista Mikä on tärkeämpää - EU- vai NATO-jäsenyys: NATO-jäsenyyden hylkääminen vastineeksi miehitetyistä alueista: Eurooppalaiset eivät usko, että Ukraina voi voittaa sodan NATO-huippukokous Washingtonissa
Lukuaika: 3 minuuttia

# Tulokset Euroopan kansainvälisten suhteiden neuvoston (ECFR) kyselystä: Ukrainan suhtautuminen alueellisiin myönnytyksiin, NATO- ja EU-jäsenyyteen sekä kansainvälisiin neuvotteluihin

Euroopan kansainvälisten suhteiden neuvoston (ECFR) kyselyn tulokset paljastavat ukrainalaisten näkemykset liittyen alueellisiin myönnytyksiin, NATO- ja EU-jäsenyyteen sekä kansainvälisiin neuvotteluihin Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä ilman Ukrainan osallistumista. Tutkimus käsittelee erityisesti ukrainalaisten erilaisia mielipiteitä konfliktin ratkaisemisesta Venäjän kanssa, turvallisuusprioriteetteja ja maan geopoliittista suuntautuneisuutta sekä luottamusta kansainvälisiin liittolaisiin.

## Kansainväliset neuvottelut ilman Ukrainaa

ECFR:n kyselyn tulosten mukaan 47 % ukrainalaisista on täysin tai osittain huolissaan mahdollisista suorista neuvotteluista Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä ilman Ukrainan osallistumista. Samalla 49 % vastaajista ei jaa tätä huolta, eivätkä he näe siinä riskiä Ukrainan suvereniteetille. 4 % ei ole muodostanut mielipidettä.

Tässä kyselyssä keskeinen termi oli “huolestuneisuus”. Lähes puolet vastaajista ilmaisi olevansa huolissaan tällaisesta mahdollisuudesta.

## Ukrainalaisten käsitys NATOn roolista ja Venäjän tulevista toimista

Ukrainalaiset suhtautuvat skeptisesti NATO:n mahdollisuuteen puuttua konfliktiin eivätkä usko laajalti, että Venäjä jatkaisi aggressiotaan. Vain 39 % vastaajista uskoo, että Venäjä voi hyökätä toiseen Euroopan maahan seuraavien kahden vuoden aikana, kun taas 48 % pitää tätä epätodennäköisenä. Tämä viittaa siihen, että ukrainalaisten keskuudessa vallitsee näkemys, että sota kohdistuu yksinomaan heidän maahansa eikä ole osa laajempaa Kremlin aggressiivista strategiaa.

Tämä mieliala saattaa selittää, miksi vain 19 % ukrainalaisista uskoo, että NATO voi puuttua Venäjän sotaan. Vertailun vuoksi, Alankomaissa tätä mieltä on 44 % kansalaisista, Portugalissa 37 % ja Sveitsissä 34 %. Nämä luvut korostavat eroja NATO:n roolin käsityksessä Ukrainan ja muiden Euroopan maiden välillä. Ukrainalaiset ovat taipuvaisempia näkemään konfliktin paikallisena, kun taas useissa Euroopan maissa ollaan enemmän huolissaan Venäjän mahdollisesta laajemmasta aggressiosta.

## Mikä on tärkeämpää – EU- vai NATO-jäsenyys: Ukrainalaisten näkemykset

Ukrainalaiset pitävät sekä EU- että NATO-jäsenyyttä erittäin tärkeinä. Kyselyjen mukaan kaksi kolmasosaa kansalaisista pitää EU-jäsenyyttä yhtä tärkeänä kuin NATO-jäsenyyttä. Tämä kuvastaa Ukrainan pyrkimystä vakiinnuttaa asemansa paitsi transatlanttisessa turvallisuusliitossa myös Euroopan poliittisessa blokissa. Tällainen kaksoispyrkimys heijastaa ukrainalaisten vahvaa luottamusta molempiin instituutioihin ja heidän haluaan tulla osaksi eurooppalaista yhteisöä sekä poliittisessa että turvallisuudellisessa kontekstissa.

## NATO-jäsenyyden hylkääminen vastineeksi miehitetyistä alueista: Ukrainalaisten näkemykset

Valtaosa ukrainalaisista vastustaa tällä hetkellä NATO-jäsenyyttä miehitetyistä alueista luopumisen vastineeksi, mikä osoittaa heidän kestävyyttään ja uskoa voiton mahdollisuuteen. Seitsemän kymmenestä ukrainalaisesta vastasi, etteivät he hyväksyisi tällaista ehdotusta. Vain kaksi kymmenestä suostuisi tähän kompromissiin. Tämä osoittaa, että ukrainalaiset eivät ole valmiita harkitsemaan merkittäviä myönnytyksiä sodan lopettamiseksi, uskoen omiin voimiinsa ja alueellisen koskemattomuuden palauttamisen mahdollisuuteen.

Ukrainalaiset arvostavat kuitenkin oikeutta valita geopoliittinen suuntautumisensa jopa enemmän kuin alueellista koskemattomuutta. 45 % vastaajista ilmoitti olevansa valmiita hyväksymään osan tällä hetkellä miehitetyistä alueista menettämisen, jos se tarkoittaisi Ukrainan suvereniteetin säilyttämistä, oman armeijan olemassaoloa ja vapauden valita liittolaiset, kuten EU ja NATO. Vain 26 % vastaajista kannatti vaihtoehtoa palauttaa miehitetyt alueet vastineeksi demilitarisoinnista ja neutraalista asemasta, mikä tarkoittaisi EU- ja NATO-jäsenyydestä luopumista.

## Eurooppalaiset eivät usko, että Ukraina voi voittaa sodan

Euroopassa julkinen mielipide on jakautunut rauhan kannattajiin ja oikeudenmukaisuuden kannattajiin. Ensimmäinen ryhmä vaatii sodan välitöntä lopettamista millä tahansa ehdoilla, kun taas toinen ryhmä tukee oikeudenmukaista rauhaa (Viro, Iso-Britannia, Puola, Portugali, Ruotsi sekä Tšekki, Ranska, Saksa, Alankomaat, Espanja, Sveitsi). Ensimmäinen ryhmä on huomattavasti suurempi. Suurimmat näennäiset rauhanturvaajat ovat Bulgaria, Kreikka ja Italia.

## NATO-huippukokous Washingtonissa

NATO:n huippukokouksessa Washingtonissa 9.-11. heinäkuuta Ukrainalle ehdotetaan uuden esikunnan perustamista Wiesbadeniin, Saksaan, sotilaallisen avun koordinoinnin vuoksi. Tätä tukimekanismia kutsutaan “sillaksi” kohti mahdollista jäsenyyttä liitossa. Uusi keskus koordinoi muun muassa kattavan avun antamista.

NATO:n nykyinen pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoi, että heinäkuun huippukokouksessa lännen on vahvistettava tukeaan Ukrainalle. Tähän tarvitaan rahoitussuunnitelma tällaisen tuen varmistamiseksi, hän totesi. Hän ilmaisi myös toivovansa, että liittolaiset sopivat Ukrainan joukkojen koulutuksen koordinoinnista. Tapahtuman aikana liittolaiset saattavat myös saavuttaa sopimuksia 40 miljardin euron vuosittaisesta avusta Ukrainalle.

Telegraphin mukaan Ukrainaa ei voida ottaa NATO:oon maan korruption vuoksi. Tämä aiotaan kertoa Ukrainalle NATO:n huippukokouksessa 9.-11. heinäkuuta. Liitto vaatii Kiovaa ottamaan “lisäaskeleita” ennen kuin jäsenyysneuvottelut etenevät, kertoi korkea-arvoinen Yhdysvaltain ulkoministeriön virkamies. Tämä lisää vielä yhden ulottuvuuden Ukrainan integroitumisen monimutkaisuuteen euroatlanttisiin rakenteisiin, vaatimalla maalta paitsi poliittisia päätöksiä myös merkittäviä sisäisiä uudistuksia.

Aiemmin tiedotettiin, että Yhdysvallat ja Saksa kehottivat Volodymyr Zelenskyiä olemaan vaatimatta huippukokouksessa selkeitä aikarajoja maan NATO-jäsenyydelle. Tämä johtuu siitä, että he eivät näe edistystä tässä asiassa ainakaan seuraavaan vuoteen.

Kommentoikaa artikkelia ja jakakaa se ystävillenne. Voitte myös liittyä Patreoniin lukeaksenne blogia ilman mainoksia.

© 2024 Juho Saastamoinen .FI - Kaikki oikeudet pidätetään. Välimuistiversio: 2024/07/13 16:30:57