Suomi
Turku
Eurooppa
NATO
Pride
USA
Ukraina
Agenda 2030
Rainforest Alliance

2717 artikkelia


#Säteilymittaus’joukkueen peruskurssi 2023

2023/05/08

Säteily on osa jokapäiväistä ympäristöämme, ja sen vaikutukset terveyteemme voivat olla vakavia. Siksi on tärkeää, että meillä on koulutettuja ammattilaisia ja vapaaehtoisia, jotka osaavat toimia säteilyvaaratilanteissa ja suojautua säteilyltä. Säteilymittausjoukkueen peruskurssin tavoitteena on kouluttaa henkilöitä toimimaan vapaaehtoisen säteilymittausjoukkueen perustehtävissä. Kurssi soveltuu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita vapaaehtoistoimin tehtävistä säteilymittaustehtävissä viranomaisten tukena.

Kurssin sisältö on suunniteltu antamaan perustietoa säteilystä ja sen vaaroista, säteilymittausjoukkueen tehtävistä ja organisaatiosta sekä kalustosta, jota käytetään säteilymittausten tekemiseen. Lisäksi kurssilla käydään läpi työturvallisuus- ja suojautumisohjeet, henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö sekä viestiliikenneharjoitus.

Kurssin suorittaminen edellyttää molempien peruskurssiviikonloppujen suorittamista. Ensimmäinen kurssiviikonloppu pidetään 11.08.2023 – 13.08.2023 Tuusulassa, ja toinen kurssiviikonloppu pidetään 03.11.2023 – 05.11.2023 samassa paikassa. Kurssin suorittaminen on maksutonta, mutta osallistujilta edellytetään mahdollisuutta sitoutua joukkueen toimintaan useamman vuoden ajaksi.

Osallistujilta ei vaadita aikaisempaa kokemusta säteilyn mittaamisesta tai säteilysuojelusta, mutta normaali terveydentila on edellytys tehtävien suorittamiselle, sillä osa toiminnasta tapahtuu suojavarusteisiin pukeutuneena. Kurssin tarkoituksena on antaa osallistujille tarvittavat taidot ja tiedot, jotta he voivat turvallisesti toimia säteilymittaustehtävissä vapaaehtoisen säteilymittausjoukkueen jäseninä.

Lue tarkemmilta STUK – Säteilyturvakeskuksen tweetistä.