Sivusto on Venäjän palvelunestohyökkäyksen kohteena – Slava Ukraini!


#Venäjä’n valtiollisen #televisio’n johtaja avautuu Venäjän sisäisistä ongelmista – #video

21/05/2023Moskova’ssa sijaitsevan Venäjän valtiollisen television johtaja on puhunut avoimesti maansa sisäisistä ongelmista. Hänen mukaansa jokainen sota, jonka Venäjä on aloittanut, on päättynyt epäonnistumiseen ja tämä epäonnistuminen on siirtynyt sukupolvelta toiselle. Johtaja ilmaisee myös huolensa ammuspulasta, joka on saavuttanut hyvin kriittisen ja epätoivoisen tason.

Venäjä on ollut osallisena monissa sotilaallisissa konflikteissa historiansa aikana, mutta johtajan avautuminen paljastaa synkän kuvan näistä pyrkimyksistä. Hän tunnustaa, että jokaisessa sodassa, oli kyse sitten territoriaalisista kiistoista tai ideologisista erimielisyyksistä, Venäjä ei ole saavuttanut tavoitteitaan. Tämä on johtanut suureen pettymykseen ja epätoivoon kansalaisten keskuudessa.

Epäonnistumisen periytyminen sukupolvelta toiselle on erittäin huolestuttavaa. Vaikka sodan jälkeen voi olla hetkellisiä rauhan aikoja, joissa Venäjä pystyy toipumaan ja vahvistumaan, uudet sukupolvet joutuvat jatkamaan taakkaa ja kohtaamaan samat haasteet. Tämä luo negatiivisen kierteen, jossa tulevaisuuden toivo näyttää yhä etäisemmältä.

Ammuspula on toinen tärkeä kysymys, jonka johtaja nostaa esiin. Hän kuvaa tilannetta erittäin kriittiseksi ja epätoivoiseksi. Ammukset ovat ratkaiseva tekijä sodankäynnissä, ja niiden riittävä saatavuus on välttämätöntä Venäjän puolustuskyvyn ylläpitämiseksi. Tämä pulan vaikutus voi heikentää Venäjän kykyä vastata ulkoisiin uhkiin ja vaarantaa maan turvallisuuden.

Johtajan avautuminen on poikkeuksellista, sillä Venäjän valtiollinen media on yleensä pitänyt yllä positiivista kuvaa maan ulkopolitiikasta ja sotilaallisista pyrkimyksistä. Hänen rehellinen keskustelunaloitus voi olla merkki siitä, että maassa ollaan valmiita kohtaamaan sisäiset ongelmat ja pyrkimään ratkaisuihin.

On tärkeää, että Venäjä tunnistaa nämä haasteet ja etsii kestäviä ratkaisuja. Sotien epäonnistumiset ja ammuspula vaikuttavat paitsi maan turvallisuuteen myös kansalaisten hyvinvointiin ja tulevaisuuteen. Tehokas ja kestävä strategia on tarpeen, jotta Venäjä voi vahvistua ja päästä irti tästä synkästä kierteestä.

Johtajan avautuminen voi toimia herätyksenä ja kannustaa keskustelua näistä tärkeistä sisäisistä kysymyksistä. Toivottavasti tämä johtaa muutoksiin, jotka auttavat Venäjää kohtaamaan haasteet ja rakentamaan paremman tulevaisuuden.


Avainsanat: