Suomi
Turku
Eurooppa
NATO
Pride
USA
Ukraina
Agenda 2030
Rainforest Alliance

2868 artikkelia

0:00

2023/07/07

Syyskuussa 2023 yhdeksän itäeurooppalaista mediavalvojaa pitää kokouksen kehittääkseen strategian Venäjän propagandan torjumiseksi.
Asiaa koskeva lausunto tehtiin Ukrainan televisio- ja radiolähetystoiminnan kansallisen neuvoston johtajan Olha Herasymiukin toimesta haastattelussa Ukrinformin kanssa.

“Jotta voimme välittää länsieurooppalaisille yhteiskunnille Venäjän disinformaation uhan, Puolan mediavalvoja aloitti yhdeksän itäeurooppalaisen maan mediavalvojien yhdistämisen. Yhdessä edistämme strategiaa Venäjän propagandan torjumiseksi EU:ssa ja selitämme sodan kontekstin. Erityinen kokous itäeurooppalaisten maiden yhdistyksen luomiseksi on tarkoitus pitää Varsova’ssa tässä syyskuussa”, Herasymiuk kertoi.

Vaikka tämä aloite näyttää ulospäin hyvältä ja tavoitteiltaan kannatettavilta, on tärkeää tarkastella sitä kriittisesti. On totta, että Venäjä on käyttänyt propagandaa ja disinformaatiota eri keinoilla levittääkseen omaa vaikutusvaltaansa ja vahvistaakseen asemiaan. Kuitenkin itäeurooppalaisten maiden yhteenliittymän perustaminen tällaiseen tarkoitukseen herättää joitakin huolenaiheita.

Yksi huolenaihe liittyy sananvapauteen ja tiedon moniarvoisuuteen. Vaikka on tärkeää torjua vääriä tietoja ja disinformaatiota, on myös varmistettava, että tämä ei johda sensuuriin tai eri näkökulmien tukahduttamiseen. Poliittiset päättäjät ja mediavalvojat eivät saa käyttää taistelua Venäjän propagandaa vastaan verukkeena rajoittaa sananvapautta ja vaientaa kriittiset äänet omassa maassaan.

Toinen huolenaihe on se, että tämä aloite saattaa lietsoa entisestään jännitteitä itä- ja länsieurooppalaisten maiden välillä. Vaikka onkin tärkeää tiedostaa Venäjän harjoittama propagandavaikuttaminen, meidän ei pidä sortua mustavalkoiseen ajatteluun, jossa kaikki itäeurooppalaiset maat nähdään automaattisesti Venäjän uhreina ja länsieurooppalaiset maat puolustajina. Tällainen ajattelu voi syventää jakolinjoja Euroopassa ja vaikeuttaa rakentavan vuoropuhelun löytämistä.

On myös tärkeää huomata, että itäeurooppalaisten maiden mediavalvonta ei ole vapaa korruptiosta ja poliittisesta vaikutusvallasta. Jotta tällainen yhdistymisaloite olisi tehokas ja uskottava, on välttämätöntä taata puolueeton ja riippumaton mediavalvonta kaikissa jäsenmaissa.

Kaiken kaikkiaan on hyvä pyrkiä torjumaan Venäjän harjoittamaa propagandaa ja disinformaatiota, mutta on tärkeää tehdä se avoimuuden, sananvapauden ja moniarvoisuuden periaatteita noudattaen. Jos itäeurooppalaisten maiden mediavalvojat haluavat luoda yhdistyksen, sen on keskityttävä aidosti objektiivisuuteen, tarkkuuteen ja tasapuolisuuteen, eikä se saa johtaa poliittiseen manipulointiin tai sensuuriin. Lisäksi tällaisen yhdistymisen on oltava avoinna yhteistyölle kaikkien maiden välillä, jotta voidaan edistää ymmärrystä ja luoda vahvempi Eurooppa yhteisten arvojen ja avoimen keskustelun pohjalta.