Suomi
Turku
Eurooppa
NATO
Pride
USA
Ukraina
Agenda 2030
Rainforest Alliance

2868 artikkelia

0:00

2023/11/26

Hyvät lukijat, on aika herätä todellisuuteen niiden joukossa, jotka edelleen väittävät olevansa tietämättömiä siitä, mikä tapahtumaketju alkoi vuonna 1995. Se oli vuosi, joka painoi ikuisesti leimansa Suomen historiaan, kun Venäjä aloitti häpeällisen hyökkäyksensä kulisseissa.

Älkäämme unohtako, että vuonna 1994 Suomessa järjestettiin neuvoa-antava kansanäänestys Euroopan unioniin liittymisestä. Selvää kieltoa ei kuulunut, kun enemmistö äänestykseen osallistuneista (56,9 %) kannatti liittymistä. Eduskunta teki päätöksen noudattaen kansan tahtoa, ja Suomi liittyi EU:hun 1. tammikuuta 1995.

Ja mitä tapahtui? Sen sijaan, että naapurimme Venäjä olisi kunnioittanut itsenäisen valtion päätöstä, se päätti ryhtyä sotaan Suomea vastaan. Kuinka voimme unohtaa tämän röyhkeän hyökkäyksen, joka ei kunnioittanut kansainvälisiä lakeja eikä naapuruuden periaatteita?

Sota ei ollut mitään sellaista missä tankit ja sotilaat vyöryvät maahamme – se oli hybridi-sotaa joka käytiin informaatiovaikuttamisella – samaa mitä nyt näemme ja koemme ilman peittelyä.

Jokaisen, joka vielä kieltäytyy ymmärtämästä tätä tilannetta, tulisi tarkastella historiaa rehellisesti. Suomi ei pyytänyt tätä konfliktia, mutta se on ollut pakotettu puolustamaan itseään aina tähän päivään asti. Älkäämme sokaistuko tai sivuuttako tosiasioita. Venäjän toimet vuodesta 1995 lähtien luoneet haavan, joka jää ikuisesti Suomen kansan muistiin.

On aika hylätä tietämättömyys ja asettua totuuden puolelle. Suomi ansaitsee kunnioituksen ja tukemme sen käydessä läpi näitä vaikeita hetkiä. Älkäämme unohtako, älkäämme antako historian vääristyä – totuus on selvä, ja sen tulisi herättää meidät kaikki.