9045 latausta vuorokaudessa

6720 artikkelia

2024/04/03

Amerikan vallankumous, jota usein kutsutaan myös Amerikan itsenäisyysliikkeeksi, oli tapahtumasarja, jonka aikana 13 siirtokuntaa Yhdysvaltojen alueella irtautuivat Iso-Britannian vallasta ja muodostivat uuden itsenäisen valtion. Tapahtumien kulku johti lopulta Yhdysvaltojen itsenäistymiseen vuonna 1776 ja merkitsi tärkeää käännekohtaa maailmanhistoriassa.

Amerikan siirtokunnat olivat alun perin olleet Iso-Britannian siirtomaita ja sen alaisuudessa vuodesta 1607 lähtien. Siirtokuntien asukkaat olivat kuitenkin alkaneet kärsiä Iso-Britannian tiukasta talouspolitiikasta ja verotuksesta. Erityisesti vuonna 1765 säädettiin Stamp Act, joka vaati siirtokuntia maksamaan veroa paperituotteista. Tämä aiheutti suuttumusta ja vastustusta, ja lopulta lakia ei voitu toteuttaa.

Vuonna 1773 Iso-Britannia päätti kuitenkin ottaa käyttöön uuden lain, Tea Actin, joka antoi Iso-Britannialle monopolin siirtokuntien teekauppaan. Tämä tarkoitti sitä, että teetä sai ostaa vain Iso-Britannialta ja sen määräämään hintaan. Siirtokuntien asukkaat protestoivat voimakkaasti tätä lakia vastaan, sillä se loukkasi heidän oikeuttaan vapaaseen kauppaan ja hinnan määräytymiseen.

Vuonna 1774 Bostonissa järjestettiin kuuluisa teeyhtiön vastainen protesti, joka tunnetaan nimellä Bostonin teehuppu. Siirtokuntien asukkaille ei annettu mahdollisuutta osallistua teekauppaan ja heidän oli pakko ostaa Iso-Britannian teetä. Tämä johti lopulta siihen, että paikalliset asukkaat, johdettuna patriootti Samuel Adamsista, päättivät vastustaa Iso-Britanniaa ja sen teepaketteja.

Tämä oli ensimmäinen suuri levottomuus, joka johti vallankumouksellisten tekojen sarjaan. Marraskuussa 1774 pidettiin ensimmäiset siirtokuntien ensimmäiset kokoukset, joissa valittiin edustajia, jotka edustivat siirtokuntia ja joilla oli tärkeä rooli tulevissa tapahtumissa. Nämä edustajat keskustelivat siirtokuntien oikeuksista ja vapauksista, ja totesivat, että ne tulisi puolustaa kaikin keinoin.

Kokousten jälkeen Iso-Britannia lähetti sotilaita siirtokuntiin varmistamaan, että heidän lakejaan ja päätöksiään noudatettiin. Tämä toimenpide herätti entisestään vastustusta siirtokuntien asukkaiden keskuudessa ja johti lopulta aseellisiin yhteenottoihin.

Itsenäisyysjulistus

Vuonna 1775 siirtokuntien edustajat kokoontuivat toistamiseen Filadelfiaan, jossa he keskustelivat edelleen siirtokuntien tulevaisuudesta ja oikeuksista. Keskustelujen jälkeen edustajat päättivät, että siirtokuntien oli julistettava itsenäisyytensä Iso-Britanniasta.

Vuonna 1776 edustajat hyväksyivät itsenäisyysjulistuksen, jonka allekirjoitti 56 edustajaa, ja vuonna 1783 lopullinen raja siirtokuntien ja Iso-Britannian välille vahvistettiin. Tämän seurauksena Yhdysvalloista tuli itsenäinen valtio ja samalla Yhdysvallat symboloi uuden aikakauden alkua maailmanhistoriassa.

Amerikan vallankumous oli merkittävä virstanpylväs maailman historiassa ja osoitti, että kansalaisilla oli oikeus kapinoida hallitusta vastaan, joka ei kunnioittanut heidän oikeuksiaan. Se oli myös alkusysäys monille muille itsenäisyysliikkeille ympäri maailman ja osoitti, että demokratia ja vapaus voivat voittaa sortohallitsijat.

Nykyään Amerikan vallankumousta juhlitaan vuosittain Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivänä, ja sen muistetaan olevan tärkeä osa maan historiaa ja identiteettiä. Tea Act ja Bostonin teehuppu ovat edelleen symbolisia tapahtumia, jotka muistuttavat siitä, kuinka pieni teko voi johtaa suuriin muutoksiin ja vaikuttaa maailman tapahtumiin.

Vaikka Amerikan vallankumous on jo kauan sitten päättynyt, sen vaikutukset ovat edelleen läsnä maailmanhistoriassa. Se toi maailmaan uuden demokraattisen valtion ja toimi esimerkkinä muille itsenäisyysliikkeille ympäri maailman. Amerikka vallankumous osoitti, että kansalaisyhteiskunnalla on valta muuttaa tulevaisuutta ja että vapaus ja demokratia ovat arvoja, jotka ovat arvokkaampia kuin mikään muu.


Satunnainen:


Vastaavia: