Suomi
Turku
Eurooppa
NATO
Pride
USA
Ukraina
Agenda 2030
Rainforest Alliance

2718 artikkelia


#ISW: #Venäjä’n presidentti #Putin höpisee harhaanjohtavasti #tasavertaisuus ja #suvereniteetti -asioista

2024/01/21

Venäjän presidentti Vladimir Putin väitti harhaanjohtavasti, että Venäjä kannattaa kaikkien valtioiden ”ehdotonta tasa-arvoa” ja ”suvereniteettia”. Hän esitti nämä väitteet 20. tammikuuta pitämässään puheessa Liittoutumattomien maiden huippukokouksessa. Putinin lausunnot ovat ristiriidassa Venäjän virallisen kannan kanssa maan Ukrainan sotaan ja laajempiin imperiaalisiin pyrkimyksiinsä.

Putin julisti, että Venäjä hylkää ”neokolonialistiset pyrkimykset, kaksoisstandardit sekä pakottavan painostuksen, diktatuurin ja kiristyksen ulkopolitiikan ja kansainvälisen talouspolitiikan keinoina”. Venäjän viranomaiset ovat toistuvasti kieltäneet Ukrainan suvereniteetin ja kieltäytyneet käsittelemästä sitä tasa-arvoisena osapuolena.

Kremlin näkemyksen mukaan Ukrainan valtiollisuus ja kansakunta ovat osa ideologista ja maantieteellistä käsitettä nimeltä Venäjän maailma (Russkiy Mir). Tämä käsitys sisältää kaikki venäjänkieliset ja ”Venäjän historian ja kulttuurin kantajat” sekä kaikki entisen Kiovan Rusin, Moskovan kuningaskunnan, Venäjän keisarikunnan, Neuvostoliiton ja nykyisen Venäjän federaation alueet. Venäjä käyttää ”Russkiy Mir” -kehystä perustelemaan venäläistä imperialismin laajentamista ja itsenäisten, suvereenien valtioiden ja niiden kansojen alistamista väärin perustein kulttuurisessa ja historiallisessa kontekstissa.

Venäjän viranomaiset ovat toistuvasti perustelleet Ukrainan täysimittaisen invaasion sillä, että Venäjän tavoitteena on suojella ”kansalaisiaan” ulkomailla, jälleen kerran hyläten Ukrainan suvereniteetin. Lisäksi Venäjä vähättelee jatkuvasti muiden entisen Neuvostoliiton maiden suvereniteettia ja on asettanut informaatioedellytyksiä jännitteiden kärjistämiseksi Baltiassa ja Moldovassa ”kansalaistensa” suojelemisen varjolla ulkomailla.

Venäjä on rikkonut omia sitoumuksiaan kunnioittaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja ”rajojen loukkaamattomuutta” sekä sopimusta suhteiden perustamisesta Ukrainaan ”väkivallan tai väkivallan uhan käyttämättömyyden” ja ”sisäisiin asioihin puuttumattomuuden” periaatteille, jotka vahvistettiin 1994 Budapestin muistiossa. Sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi ensimmäisen kerran Ukrainaan vuonna 2014, se on rikkonut näitä periaatteita.

Putinin väitteet siitä, että Venäjä kunnioittaa ”tasa-arvoa” ja ”suvereniteettia”, ovat todennäköisesti suunnattu houkuttelemaan maita, joita Kreml haluaa vetää laajempaan vaikutuspiiriinsä, aivan kuten se alun perin pyrki tekemään Ukrainan kanssa ennen vuoden 2014 hyökkäystä.