Suomi
Turku
Eurooppa
NATO
Pride
USA
Ukraina
Agenda 2030
Rainforest Alliance

2717 artikkelia


#Trump ja huumaavat pillerit #USA:ssa – #ValkoinenTalo kuin #huume’luola

2024/01/26

Trumpin skandaali: valkoisen talon lääkejakelu kuin villissä lännessä!

Donald Trumpin hallinnon aikana Valkoisen talon terveydenhuolto näyttää olleen kuin Far Westin apteekki, jossa lääkkeitä jaettiin kuin karkkia. Tuore raportti paljastaa, että Trumpin aikana Valkoisen talon apteekissa leväperäisesti ja umpimähkäisesti jaettiin huumaavia lääkkeitä, aiheuttaen vakavia ja kokonaisvaltaisia ongelmia terveydenhuollon palveluissa.

Yhdysvaltain puolustusministeriön tutkimuksen mukaan vuosina 2017–2019 Valkoisen talon terveydenhuollossa oli vakavia ongelmia lääkejakelussa. Tutkinnassa haastateltiin yli 120 viranhaltijaa, joista kävi ilmi, että apteekin työntekijät jakelivat reseptilääkkeitä ja muita pillereitä vapaasti haluaville. Lisäksi lääkkeiden kirjanpito oli kaoottista ja täynnä virheitä.

Valkoisen talon apteekin työntekijät näyttävät olleen kuin villin lännen apteekkareita, jotka jakavat lääkkeitä ilman asianmukaista valvontaa. Raportin mukaan lääkkeiden jakeluun liittyi vakavia epäkohtia, kuten kirjanpidon puutteet ja virheet lääkemäärien osalta.

Virkahenkilöiden mukaan Trumpin aikana Valkoisen talon apteekissa jaettiin valvonnassa olevia reseptilääkkeitä, kuten Ambienia ja Provigilia, kuin ne olisivat olleet makeisia. Raportin mukaan lähes 50 000 dollarin edestä Ambien-lääkkeitä ja noin 98 000 dollarin edestä Provigilia jaettiin vuosina 2017–2019.

Tutkinnan tuloksena raportti suosittaa, että Valkoisen talon terveydenhuoltoyksikkö asetetaan puolustusministeriön terveysviranomaisten valvonnan alle. Tämä paljastus herättää kysymyksiä Trumpin hallinnon vastuuttomasta toiminnasta ja huolestuttaa Valkoisen talon terveydenhuollon laadusta.

Skandaaliin liittyy myös epäilyksiä siitä, että Valkoisen talon henkilökunta sai reseptilääkkeitä, vaikka heillä ei ollut niihin oikeutusta. Tämä räikeä väärinkäytös heijastaa hallinnon huonoa johtamista ja laiminlyöntejä, jotka vaativat perusteellista selvitystä ja vastuunottoa.

Valkoisen talon terveydenhuollon skandaali paljastaa, että huumaavien lääkkeiden jakelu tapahtui ilman asianmukaista valvontaa ja vastoin lakia. Tämä ei ole hyväksyttävää missään terveydenhuoltojärjestelmässä, ja se vaatii välitöntä toimintaa varmistaakseen vastaavien tapausten estämisen tulevaisuudessa. Trumpin hallinnon aikana Valkoisen talon terveydenhuollon laatu näyttää olleen kyseenalainen, ja tämä skandaali tulee jäämään häpeäpilkuksi Yhdysvaltain presidentin virkakaudelle.


Ambien on Suomessa nimellä Tsolpideemi ja se edustaa nonbentsodiatsepiineihin kuuluvaa unilääkeryhmää, ja sen käyttö on suunnattu tilapäiseen unettomuuden hoitoon, erityisesti silloin, kun unettomuus ilmenee voimakkaana, toimintakykyä heikentävänä tai liittyy voimakkaaseen ahdistukseen.

Ranskan Synthélabo kehitti ja toi tsolpideemin markkinoille vuonna 1987 nimellä Stilnox. Suomessa se sai myyntiluvan 14. elokuuta 1995 nimellä Stilnoct. Lääkepatentin rauettua Suomessa on saatavilla useita tsolpideemivalmisteita, kuten Elduar, Slorex, Somnor, Stella, Stilnoct ja Zolpidem.


Modafiniili, valmisteenaan esimerkiksi Provigil tai Modiodal, edustaa stimulantteja, jotka edistävät virkeyttä ja vähentävät unentarvetta. Yhdysvalloissa se sai myyntiluvan vuonna 1999 ja Isossa-Britanniassa vuonna 2002, kun sen kehittäjäksi merkitään Cephalon-niminen lääketehtaan. Tätä ainetta määrätään pääasiassa narkolepsiaa sairastaville ja niille, jotka tekevät vuoro- tai yötyötä. Mielenkiintoista kyllä, myös terveet yksilöt turvautuvat siihen ylläpitääkseen työvireyttään tai elämäntapaansa. Lisäksi modafiniilia käytetään maailmalla hoitamaan ADHD:ta.

Euroopan lääkevirasto suosittelee modafiniilin määräämistä pelkästään narkolepsian hoitoon, sillä sen käytön hyödyt nähdään riittämättöminä verrattuna mahdollisiin haittavaikutuksiin. Näitä haittoja voivat olla muun muassa erilaiset psyykkiset häiriöt, sydämen toimintahäiriöt ja ihon vakavat ongelmat. Modafiniilin eri kauppanimet vaihtelevat maittain, kuten Provigil tai Modiodal Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Meksikossa, Ruotsissa ja Tanskassa, Vigil Saksassa, Modalert Intiassa, Modavigil Australiassa, sekä Alertec Kanadassa ja Modafinil Orion Suomessa.

Vaikka modafiniilin tarkka toimintatapa ei ole vielä täysin selvillä, näyttää siltä, että se vaikuttaa pääasiassa otsalohkoon, joka säätelee ihmisten vuorokausirytmiin liittyviä rakenteita. Modafiniililla voi pysäyttää ihmisen biologisen kellon, ja kun sen vaikutus lakkaa, vuorokausirytmi palautuu normaaliksi ilman tarvetta korvata univajetta, kuten monien amfetamiinijohdannaisten tapauksessa.

Modafiniilin on havaittu vähentävän päiväväsymystä ja parantavan keskittymiskykyä. Yhdysvaltain armeijan testeissä modafiniilia saaneet henkilöt ovat valvoneet neljä vuorokautta ilman henkisen suorituskyvyn heikkenemistä. On kuitenkin huomattava, että Maailman Antidopingtoimisto (WADA) on luokitellut modafiniilin kielletyksi piristeeksi.