Suomi
Turku
Eurooppa
NATO
Pride
USA
Ukraina
Agenda 2030
Rainforest Alliance

2717 artikkelia


#Venäjä’llä nuoret miehet murtavat toistensa jalkoja jotta eivät joudu #Ukraina’n #sota’an – #video

2024/01/25

Venäläismiehet valitsevat mieluummin jalkojensa murtamisen kuin osallistumisen Ukrainan sotaan.

Venäjällä on havaittu poikkeuksellinen ilmiö, jossa miehet ovat valmiita tarkoituksellisesti murtamaan jalkansa välttääkseen osallistumisen Ukrainan sotaan. Tämä epätavallinen käyttäytyminen heijastaa syvempiä huolia ja pelkoja, joita osa venäläisistä kokee sotaan liittyen.

Tämän ilmiön taustalla voi olla useita tekijöitä. Ensinnäkin Venäjän virallinen näkemys sodasta Ukrainassa voi olla erilainen kuin kansalaisten henkilökohtaiset näkemykset. Miehet voivat tuntea, että heidän arvomaailmansa ja vakaumuksensa eivät ole sopusoinnussa sotatoimien kanssa, mikä saa heidät etsimään epätavanomaisia keinoja välttääkseen sotapalveluksen.

Toiseksi taloudelliset haasteet voivat olla merkittävä tekijä. Monille miehille ajatus sotilasuralle astumisesta voi merkitä taloudellista epävarmuutta ja riskiä perheensä hyvinvoinnille. Jalkojensa murtaminen saattaa näyttäytyä heille äärimmäisenä, mutta kenties välttämättömänä ratkaisuna säilyttääkseen taloudellisen turvallisuutensa.

Kolmanneksi Venäjän sotilaallisen voiman käyttö Ukrainassa on herättänyt laajaa kansainvälistä arvostelua, ja osa venäläisistä voi tuntea painetta välttääkseen osallistumisen toimintaan, joka koetaan moraalisesti tai eettisesti ongelmalliseksi. Tämä voi kannustaa miehiä etsimään vaihtoehtoisia keinoja, kuten jalkojensa tahallista murtamista, välttääkseen sotapalveluksen.

Vaikka jalkojensa murtaminen näyttää äärimmäiseltä ratkaisulta, se heijastelee yhteiskunnallista ilmapiiriä ja syvällisiä huolia, joita osa venäläisistä kokee sotaan liittyen. Tämä ilmiö korostaa tarvetta ymmärtää paremmin kansalaisten näkemyksiä ja huolia, jotta voidaan löytää rauhanomaisempia ja kestävämpiä ratkaisuja konflikteihin.