Suomi
Turku
Eurooppa
NATO
Pride
USA
Ukraina
Agenda 2030
Rainforest Alliance

2869 artikkelia

0:00

2023/07/18

Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa on saanut aikaan valtavan närkästyksen ja kohun pyytäessään kansainväliseltä rikostuomioistuimelta ICC:ltä erikoislupaa olla pidättämättä Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia. Tämä päätös liittyy Brics-maiden elokuussa pidettävään huippukokoukseen, johon Putin on tarkoitus osallistua.

ICC on antanut kansainvälisen pidätysmääräyksen Putinista sotarikoksiin liittyen ukrainalaisten lasten varastamisesta Venäjälle. Etelä-Afrikka on kuitenkin ICC:n jäsenvaltio, ja sen tulisi noudattaa määräystä ja pidättää Putin, mikäli tämä saapuu maahan huippukokoukseen.

Ramaphosa on kuitenkin aloittanut 97 artiklan mukaisen menettelyn, jonka avulla jäsenvaltiolle voidaan myöntää lupa poikkeuskäytäntöön, jos on painavia syitä olla noudattamatta pidätysmääräystä. Hän ei kuitenkaan paljasta yksityiskohtia tästä menettelystä, mikä vain lisää epäselvyyttä ja epäluottamusta päätöstä kohtaan.

On selvää, että Etelä-Afrikalla on valtavia ongelmia presidentti Putinin pidättämisen ja luovuttamisen suhteen. Onko tämä syy pidätysmääräyksen noudattamatta jättämiselle vai onko taustalla poliittisia pelejä, on vaikea sanoa. Ramaphosan lausunto viittaa siihen, että Venäjä on uhkaillut Etelä-Afrikkaa ja väittänyt, että Putinin pidättäminen olisi sodanjulistus. Tämä kuulostaa kuitenkin lähinnä tekosyyltä ja heikkoudelta.

Etelä-Afrikan olisi pitänyt olla valmis toimimaan vastuullisena jäsenmaana ICC:ssä ja noudattaa sen päätöksiä. Päätöksen pyytää erikoislupaa Putinin pidättämättä jättämiselle voi tulkita haluttomuutena kohdata Venäjän vihaa ja ehkä jopa pelkuruutena.

Sotarikoksiin syyllistyneiden ei tulisi saada piileskellä ja nauttia koskemattomuudestaan kansainvälisillä huippukokouksilla. Etelä-Afrikan olisi pitänyt tehdä selväksi, että se seisoo oikeudenmukaisuuden ja rauhan puolella, eikä antaa poliittisten pelkojen ohjailla päätöksiään.

Tämä päätös herättää vakavia kysymyksiä Etelä-Afrikan poliittisesta rehellisyydestä ja sitoutumisesta ihmisoikeuksiin. Kansainvälisen yhteisön on syytä arvioida uudelleen Etelä-Afrikan roolia maailmassa ja sen kykyä toimia vastuullisena toimijana kansainvälisissä asioissa.

Toivottavasti ICC tutkii tarkasti Ramaphosan esittämät syyt erikoisluvan hakemiselle, ja varmistaa, että päätös tehdään oikeudenmukaisesti ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Presidentti Putinin ei pitäisi päästä pälkähästä ja hänen on vastattava teoistaan lain edessä. Jos Etelä-Afrikka ei ota vastuuta tässä asiassa, se voi menettää uskottavuuttaan kansainvälisessä yhteisössä ja antaa väärän signaalin muiden potentiaalisten rikollisten suhteen.