Suomi
Turku
Eurooppa
NATO
Pride
USA
Ukraina
Agenda 2030
Rainforest Alliance

Yhteensä: 37162 latausta vuorokaudessa.


2380 artikkelia

2023/11/20

Venäjän senaattori halveksii naisten koulutusta ja käynnistää vastenmielisen aborttikampanjan!

Venäläisen sanomalehden mukaan tänään eräs Venäjän senaattori on julistanut, etteivät naiset saisi keskittyä korkeakoulutukseen, koska “heidän lisääntymiskykynsä heikkenee”. Lehden väittää viranomaisten “käynnistäneen aborttien vastaisen kampanjan” vastauksena “demografiseen kriisiin”. Tämä on täysin naurettavaa ja syrjivää ajattelua, joka asettaa naisten oikeudet ja mahdollisuudet toissijaiseen asemaan.

Sen sijaan, että tukisi naisten koulutusta ja ammatillista kehittymistä, tämä senaattori haluaa rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan ja ohjata heidät perinteiseen rooliin, joka perustuu vanhentuneisiin ja syrjiviin ajatuksiin naisista. Tämä heijastaa selkeää asennetta naisten itsemääräämisoikeutta kohtaan ja heittää varjon Venäjän hallituksen kyvystä edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Aborttikampanjan käynnistäminen “demografisen kriisin” ratkaisemiseksi on vastuutonta ja vaarallista. Sen sijaan, että tarjottaisiin tukea perheille ja parannettaisiin terveydenhuoltoa, Venäjän viranomaiset valitsevat tiukan kontrollin ja naisvihan tukemisen. Tämä on askel taaksepäin, eikä se edistä yhteiskunnan kokonaisvaltaista hyvinvointia.

On tärkeää vastustaa tällaisia asenteita ja puolustaa naisten oikeuksia kaikilla tasoilla. Naisten koulutuksen rajoittaminen ja aborttikampanjoiden käynnistäminen eivät ole keinoja rakentaa vahvaa ja tasa-arvoista yhteiskuntaa. Venäjän naisten ansaitsee parempaa, ja kansainvälisen yhteisön on tuomittava tällaiset syrjivät käytännöt.