5273 artikkelia

2024/04/01

Tuoreen tutkimuksen mukaan unihäiriöillä on vahva yhteys masennukseen ja ne voivat lisätä riskiä sairastua masennukseen. Tutkimuksen mukaan etenkin unen vähäinen määrä ja unen laadun heikkeneminen ovat yhteydessä masennukseen.

Tutkimuksessa selvitettiin yhteyttä unihäiriöiden ja masennuksen välillä tarkastelemalla suurta määrää tietoa kahden eri tutkimusryhmän unen ja mielenterveyden tilasta. Tutkimusryhmiin kuului yhteensä yli 60 000 henkilöä, jotka vastasivat kyselyihin unen määrästä ja laadusta sekä mahdollisista masennusoireista.

Tulokset osoittivat, että unen vähäinen määrä ja huono laatu olivat yhteydessä masennukseen. Verrattuna henkilöihin, jotka nukkuivat suositeltavan 7-8 tunnin yöunet ja saivat hyvälaatuista unta, niillä, jotka nukkuivat vähemmän tai kärsivät unihäiriöistä, oli jopa kaksi kertaa suurempi riski sairastua masennukseen.

Tutkimuksen johtavan asiantuntijan, psykiatrian professori Michael Grandnerin mukaan unen laadulla voi olla suuri merkitys mielenterveyden kannalta.

“Unen laatu on yhtä tärkeä kuin sen määrä. Unihäiriöt voivat johtaa unen katkonaisuuteen ja lyhentää unen kokonaisaikaa, mikä voi aiheuttaa stressiä ja vaikuttaa negatiivisesti mielialaan ja kykyyn käsitellä tunteita”, Grandner kertoo.

Tarkkaa mekanismia unihäiriöiden ja masennuksen välillä ei vielä tiedetä, mutta tutkijat uskovat, että unihäiriöt voivat johtaa aivojen kemiallisten ja hormonaalisten tasapainojen häiriöihin, jotka puolestaan vaikuttavat mielialan säätelyyn ja voivat altistaa masennukselle.

Tämä uusi tutkimus korostaa unen tärkeyttä ja osoittaa, että unihäiriöihin tulisi suhtautua vakavasti ja niiden hoitoon tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Ajankohtaiset tutkimustulokset tukevat myös aiempia tutkimuksia, jotka ovat osoittaneet unen ja mielenterveyden välisen yhteyden.

Yksi mahdollinen keino ehkäistä masennusta voisi olla panostaa unen laatuun ja pyrkiä ylläpitämään riittävää unen määrää jokapäiväisessä elämässä. Lisäksi unihäiriöitä tulisi hoitaa asianmukaisesti ja tehostaa niiden ennaltaehkäisyä.

“Unenhuolto tulisi ottaa yhtä vakavasti kuin ruokavalio ja liikunta terveyden ylläpitämisessä. Jo pienillä muutoksilla unirutiineissa voi olla suuri vaikutus mielenterveyteen”, Grandner muistuttaa.

Tämä uusi tutkimus tarjoaa lisätukea sille, että unen ja mielenterveyden välinen yhteys on todella merkittävä. Jatkotutkimuksia tarvitaan kuitenkin edelleen ymmärtämään paremmin tätä yhteyttä ja mahdollisia hoitokeinoja sekä unihäiriöiden asiaankuuluvaa hoitoa masennuksen ehkäisemisessä ja hoidossa.