Suomi
Turku
Eurooppa
NATO
Pride
USA
Ukraina
Agenda 2030
Rainforest Alliance

2718 artikkelia


#itäraja sulku tulisi jatkua – #Suomi #Venäjä #hybridihyökkäys

2024/01/03

Kansanedustaja Timo Heinonen on ottanut vahvan kannan itärajan sulkuun liittyen. Hän vaatii, että raja on pidettävä kiinni Venäjän toimien vuoksi, kunnes selkeitä merkkejä paluusta normaaliin rajamenettelyyn ja -käytänteisiin nähdään. Heinonen korostaa, että Venäjän johdolla, erityisesti presidentti Vladimir Putinin hallinnon toimista, johtuen raja on pysyttävä suljettuna. Hänen mukaansa tämä on välttämätön toimi, joka suojaa Suomen turvallisuutta ja itsenäisyyttä.

Heinonen ymmärtää, että tämä täyssulku voi aiheuttaa haittaa tavallisille kansalaisille, jotka matkustavat työn tai henkilökohtaisten syiden vuoksi. Hän kuitenkin alleviivaa, että turvallisuusnäkökohdat ovat etusijalla ja että poikkeustilanteissa matkustusreittejä on olemassa esimerkiksi Viron kautta. Heinosen mukaan tämä on kuitenkin pieni hinta maksettavaksi suuremmasta hyvästä, mikä on kansallisen turvallisuuden ylläpitäminen.

Heinonen myös mainitsee, että Pietarissa on raportoitu olevan hotellimajoituksessa Lähi-idästä tulleita miehiä, mikä viittaa siihen, ettei Venäjä ole lopettanut hybridivaikuttamisen strategiaansa. Tämä on herättänyt huolta ja epäluottamusta Venäjän aikeisiin ja vahvistanut käsitystä, että itärajan sulku on perusteltua jatkaa.

Pääministeri Petteri Orpon (kok) hallituksen päätös sulkea itärajan rajanylityspaikat 15. joulukuuta 2023 alkaen 14. tammikuuta 2024 saakka oli vastaus kasvavaan turvallisuusuhatilanteeseen. Heinonen tukee tätä päätöstä ja pitää sitä tarpeellisena toimena vastata Venäjän epävakaaseen ja arvaamattomaan käytökseen. Hänen mukaansa päätös sulkea rajat on osoitus Suomen kyvystä puolustautua ja säilyttää itsenäisyyttä ja turvallisuutta haastavissa olosuhteissa.

Timo Heinosen viesti on selkeä: Suomi ei voi tinkiä turvallisuudestaan, ja itärajan pitäminen kiinni on osa tätä periaatetta. Hän korostaa, että kansallinen etu ja kansalaisten turvallisuus ovat ykkösprioriteetteja, ja näin ollen itärajan sulku on nähtävä tarpeellisena ja perusteltuna toimena nykyisessä kansainvälisessä tilanteessa.