Suomi
Turku
Eurooppa
NATO
Pride
USA
Ukraina
Agenda 2030
Rainforest Alliance

Yhteensä: 18034 latausta vuorokaudessa.


2379 artikkelia

2023/05/14

Britannian puolustusministeriö julkaisi 14. toukokuuta raportin, jonka mukaan Venäjän joukot koostuvat nykyisin pääasiassa huonosti koulutetuista reserviläisistä, jotka ovat yhä riippuvaisempia vanhentuneesta kalustosta. Monet joukot ovat myös alimitoitettuja, mikä johtaa yksinkertaisiin jalkaväkitoimintoihin.

Raportin mukaan Venäjän 200 000 hengen joukot, jotka on järjestetty 70 taistelu-rykmenttiin ja -prikaatiin, eivät todennäköisesti pysty koordinoimaan tehokkaasti suurta sotilaallista operaatiota 1 200 kilometrin rintamalla stressitilanteessa.

Venäjän joukot koostuivat ammattisotilaista, joilla oli melko moderneja ajoneuvoja, helmikuussa 2022. He olivat harjoitelleet säännöllisesti monimutkaisia yhteistoimintaoperaatioita, mutta heidät on nyt korvattu huonosti koulutetuilla joukoilla.

Raportin mukaan Venäjän armeija taistelee edelleen rajoitetulla kyvyllä suorittaa ilmapuolustusoperaatioita.