Suomi
Turku
Eurooppa
NATO
Pride
USA
Ukraina
Agenda 2030
Rainforest Alliance

2717 artikkelia


#Venäjä’llä #lentoturvallisuus vaarassa – #istuin johtaa #kuolema’an – #lentokone

2024/02/09

Venäläisten lentomatkaajien istuinturvallisuus retuperällä.

Venäläisen lentoyhtiön matkustajat ovat joutuneet epävarman lentomatkan uhreiksi, kun suunnitellut istuimet ovat osoittautuneet vaarallisiksi. Suhoi Superjet 100 -matkustajakoneiden istuimet, jotka on tarkoitus korvata pakotteiden alaiset tuonti-istuimet, eivät ole läpäisseet testejä. Aviatorštšina-raportti Telegramissa on paljastanut, että kotimaiset istuimet eivät ole kestäneet ylikuormitustestejä.

Testeissä itse istuimet eivät ehkä hajonneet, mutta testinukeille kävi hassusti. Testinukkejen selkärangan päälle kohdistunut paine ylitti sallitun rajan hälyttävät 66 prosenttia. Testinukkeja painettiin selkärangan alueelle 1 130 kilogramman paineella, kun sallittu raja oli vain 680 kilogrammaa. Tämä tarkoittaa sitä, että istuimet eivät kyenneet takaamaan matkustajien selkärangan turvallisuutta, mikä ei tietenkään ole lentomatkaajien toiveiden mukaista.

Aviatorštšina-raportti huomauttaa, että istuinten valmistaja, OKB Aerospace Systems, on todennäköisesti käyttänyt heikkolaatuisia materiaaleja, jotka eivät täytä GOST-standardeja. Tämä on vakava epäkohta, sillä lentokoneiden osien ja komponenttien on oltava erittäin luotettavia ja turvallisia, jotta matkustajien turvallisuus voidaan taata.

Yhtiön tuotantolaitos sijaitsee Volgan varrella Uljanovskissa, mikä herättää kysymyksen siitä, onko laadunvalvonta ollut riittävää tai onko jokin muu tekijä vaikuttanut istuinten heikkoon suoritukseen testeissä.

Tämä istuinongelma on vain yksi osa laajempaa ongelmaa, joka liittyy Suhoi Superjet 100 -matkustajakoneiden osien korvaamiseen. Venäjällä on tavoitteena valmistaa yli 140 erilaista osaa tai komponenttia vuoteen 2030 mennessä, mikä asettaa suuren paineen paikallisille valmistajille.

Lisäksi muita ongelmia on ilmennyt, kuten konetyypin navigaatiotietokantaan liittyvät haasteet. Thalesin, ranskalaisen ohjelmistovalmistajan poistuminen Venäjältä on aiheuttanut ongelmia konetyypin navigaatiotiedolle. Pietarilainen Avia-Briefing-yhtiö ei ole kyennyt täyttämään tarvetta asianmukaisella tietokannalla. Tämä on vain yksi monista haasteista, joita venäläiset lentoyhtiöt kohtaavat matkustaessaan korkealla taivaalla.