Eilen yhteensä 77753 latausta

Kirjaudu

Etusivu > Poissaoleva Jumala ei näe tämän päivän maailman valintoja

19.03.2024 13:27

Lukuaika: 2 minuuttia

Maailmassa on monia erilaisia uskomuksia ja käsityksiä Jumalasta. Jotkut uskovat, että Jumala on läsnä joka hetki ja näkee kaiken, kun taas toisten mielestä Jumala on poissaoleva ja ei puutu ihmisten tekemisiin.

Poissaoleva Jumala -termi on peräisin filosofisesta keskustelusta, jossa pohditaan Jumalan ominaisuuksia ja suhdetta maailmaan. Jotkut filosofit ovat esittäneet, että Jumala ei voi olla täysin läsnä maailmassa ja tiedostaa kaikkea tapahtuvaa, koska se olisi ristiriidassa Jumalan kaikkivoipaisuuden ja hyvyyden kanssa. Heidän mukaansa Jumala voi olla vain antamassa lakien ja sääntöjen maailmalle, mutta ei puuttua yksittäisiin tapahtumiin.

Tämä ajatus Poissaolevasta Jumalasta on saanut myös jalansijaa uskonnollisissa piireissä, erityisesti monoteistisissa uskonnoissa, kuten juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa. Näissä uskonnoissa Jumala on usein nähty kaikkitietävänä ja kaikkivaltiaana, mutta myös kunnioitettavana ja kaukaisena. Tällaisessa uskomuksessa Jumala ei välttämättä puutu aktiivisesti ihmisten elämään, vaan antaa heidän tehdä omat valintansa ja kantaa vastuun tekemisistään.

Tänä päivänä maailma on täynnä monenlaisia tapahtumia ja ilmiöitä, jotka saavat ihmiset kysymään, missä Jumala on. Luonnonkatastrofit, sotatilanteet, ihmisoikeusloukkaukset ja muut onnettomuudet herättävät tunteen Jumalan poissaolosta ja kysymyksen siitä, miksi hän ei puutu tilanteisiin. Tässä Poissaolevan Jumalan teorian kannattajat sanovat, että Jumala on asettanut maailmalle luonnonlait ja noudattaa niitä. Hän ei siis aktiivisesti puutu ihmisten tekemisiin, vaan antaa luonnonlakeja ja ihmisten omaa toimintaa vaikuttaa tapahtumiin.

Toisaalta on myös niitä, jotka uskovat, että Jumala on läsnä kaikessa ja kaikkialla. He sanovat, että Jumala on kaikkina aikoina ja kaikkialla ja tietää kaiken mitä ihmiskunnassa tapahtuu. Tällainen usko voi tuoda lohtua ihmisille, jotka kokevat Poissaolevan Jumalan teorian lohduttomaksi ja pelottavaksi. Heille Jumala on läsnä jokaisessa hetkessä ja voi antaa voimaa ja toivoa elämän vaikeina hetkinä.

Kaiken kaikkiaan Poissaoleva Jumala -termi voi olla hyödyllinen filosofinen lähtökohta käsittää Jumalan läsnäoloa ja roolia maailmassa. Se auttaa ymmärtämään, että usko Jumalaan voi olla monitahoinen ja eri tavoin tulkittavissa. Loppujen lopuksi jokainen tekee oman valintansa siitä, minkälaisen Jumalan haluaa uskoa ja miten haluaa suhtautua maailman tapahtumiin.

© 2024 Juho Saastamoinen .FI - Kaikki oikeudet pidätetään. Välimuistiversio: 2024/07/16 03:47:42