Suomi
Turku
Eurooppa
NATO
Pride
USA
Ukraina
Agenda 2030
Rainforest Alliance

2717 artikkelia


Vihdoinkin #Suomi pystyy kieltämään #LNG’n eli nesteytetyn #kaasu’n tuonnin #Venäjä’ltä #Gasprom #Gasum #pori #tornio #KaiMykkänen

2024/01/05

Venäläisen nesteytetyn maakaasun (lng) tuonti Suomeen on herättänyt laajaa ärsytystä ja kiivasta keskustelua viime aikoina. Nämä huolenaiheet johtuvat monista tekijöistä, kuten Euroopan energiariippuvuudesta, kasvavista geopoliittisista jännitteistä sekä ympäristö- ja ilmastoseikoista.

Porin ja Tornion terminaalit ovat olleet venäläisen lng:n tuonnin keskiössä. Kuitenkin, tämä tuonti voi loppua jo ensi vuonna, sillä Suomen hallitus suunnittelee venäläisen lng:n tuonnin kieltämistä. Ilmasto- ja ympäristöministeri Kai Mykkänen on ilmoittanut, että tavoitteena on asettaa kielto voimaan vuonna 2025. Hän on ilmaissut toiveikkuutta siitä, että kielto olisi voimassa jo ensi vuonna, mutta ei ole asettanut tarkkaa päivämäärää tälle muutokselle.

Tämänhetkinen tilanne on monimutkainen, koska valtionyhtiö Gasum on jatkanut lng:n tuontia Venäjältä läpi Ukrainan sodan, vedoten pitkäaikaiseen hankintasopimukseen Venäjän valtion kaasuyhtiön Gazpromin kanssa. Sopimus velvoittaa Gasumia vuosittaisiin vähimmäisostoihin, joista se on velvollinen maksamaan riippumatta siitä, vastaanottaako yhtiö kaasun vai ei.

EU:n kaasumarkkinauudistus tarjoaa uusia mahdollisuuksia tässä kontekstissa. Joulukuussa sovitun uudistuksen myötä EU:n jäsenmailla on mahdollisuus kieltää venäläisen ja valkovenäläisen kaasun tuonti turvallisuussyistä. Uudistus antaa hallituksille mahdollisuuden esittää tuontikieltoja, mutta kielto täytyy valmistella huolellisesti, ja se voi olla voimassa vain määräajan. Tämän lisäksi Suomen hallituksen täytyy kuulla Euroopan komissiota ja ottaa huomioon naapurimaiden huolenaiheet ennen kiellon asettamista.

Kaiken kaikkiaan venäläisen lng:n tuontikielto olisi merkittävä askel kohti suurempaa energiariippumattomuutta ja poliittista itsemääräämisoikeutta. Se heijastaa laajempaa pyrkimystä vähentää Euroopan riippuvuutta venäläisestä energiasta, erityisesti nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa. Kiellon toteutuminen voi myös edistää uusiutuvan energian käyttöönottoa ja energiamarkkinoiden monipuolistamista, jotka ovat tärkeitä askelia kohti kestävämpää ja turvallisempaa tulevaisuutta.