Suomi
Turku
Eurooppa
NATO
Pride
USA
Ukraina
Agenda 2030
Rainforest Alliance

2869 artikkelia

0:00

2023/07/02

Venäjä on jälleen osoittanut kykynsä kiertää kansainvälisiä pakotteita ja jatkaa epäeettistä toimintaansa. Ukrainska Pravdan raportti paljastaa, että Venäjä on vienyt yli 75 tuhatta kiloa kultaa Sveitsiin maaliskuun 2022 jälkeen, pakotteista huolimatta. Tämä on täysin skandaalimaista ja osoittaa, että Venäjä ei piittaa kansainvälisistä sopimuksista tai yhteisestä moraalista.

Sveitsi on toki yrittänyt rajoittaa venäläisen kullan maahantuontia, mutta Venäjän “älykkyys” jättää sveitsiläiset polvilleen. Venäjän kerrotaan käyttävän hyväkseen Ison-Britannian löysempää lainsäädäntöä ja siirtävän kullan ensin sinne. Tämä on täysin käsittämätöntä, kuinka suvereeni valtio kuten Iso-Britannia voi antaa itsensä olla näin manipuloitavana.

Vuoden 2021 jälkeen Venäjä on myynyt yli 110 tonnia kultaa Sveitsiin. Tämän kultamäärän arvoksi arvioidaan huimat 6,6 miljardia dollaria. Tämä ei ole mikään pieni summa, ja on täysin käsittämätöntä, kuinka Venäjä voi jatkaa tällaista toimintaa kansainvälisen yhteisön katsoessa vierestä.

On myös tärkeää huomata, että tämä kultavienti on voimistunut merkittävästi juuri ennen Venäjän laajamittaista hyökkäystä Ukrainaan. Tämä herättää vakavia kysymyksiä siitä, onko Venäjän tarkoituksena rahoittaa sotatoimiaan Ukrainasta varastetulla kullalla. Venäjän toimet ovat täysin tuomittavia ja osoittavat, että kansainväliset pakotteet eivät riitä estämään tämänkaltaista röyhkeää käytöstä.

Kullan tuonti Britanniasta ei Sveitsissä toimivien kullanjalostajien mukaan riko Sveitsin asettamia pakotteita. Tämä on täysin naurettavaa. Kuinka Sveitsi voi sallia näin ilmeisen keinottelun ja rikkomuksen omia sääntöjään kohtaan? Tämä osoittaa selvästi, että Sveitsi on joko kyvytön tai haluton puuttumaan tähän väärinkäytökseen. Tämä vain vahvistaa sen, että kansainvälinen yhteisö on epäonnistunut Venäjän toimien estämisessä ja että tarvitaan välittömästi lisää tiukkoja toimia tämänkaltaisen käytöksen lopettamiseksi.

Venäjä on jälleen kerran osoittanut, että se ei välitä kansainvälisistä sopimuksista eikä oikeudenmukaisuudesta. Kultavienti Sveitsiin on vain yksi esimerkki Venäjän häikäilemättömästä toiminnasta. On korkea aika, että kansainvälinen yhteisö astuu esiin ja ottaa järeät toimenpiteet käyttöön Venäjän toimien lopettamiseksi. Muuten Venäjä jatkaa tämänkaltaista rikollista toimintaansa rankaisemattomana, ja kansainvälinen oikeusjärjestelmä menettää uskottavuutensa.