Suomi
Turku
Eurooppa
NATO
Pride
USA
Ukraina
Agenda 2030
Rainforest Alliance


Tänään on #HolokaustinUhrienMuistopäivä

2024/01/27

Holokaustin uhrien muistopäivä nousee esille Suomessa – Valtioneuvosto linjasi uuden nimen ja päivämäärän.

Suomen valtioneuvosto antoi tiedonannon eduskunnalle elokuun 31. päivänä 2023, vahvistaen sitoutumisensa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Merkittävänä päätöksenä vainojen uhrien muistopäivää päätettiin juhlia kansainvälisen käytännön mukaisesti.

Vainojen uhrien muistopäivä on ollut osa suomenkielistä kalenteria vuodesta 2003 lähtien. Nimenmuutoksen myötä se päivittyy uusiin kalentereihin Yliopiston almanakkatoimiston tiedottaessa asiakkailleen.

Holokaustin uhrien muistopäivä on jo vakiintunut perinne useissa maissa, erityisesti läntisessä ja keskisessä Euroopassa, missä päivän vietto on näkyvä poliittinen tapahtuma. Euroopan parlamentti määritteli vuonna 1995 yleiseurooppalaisen käytännön, joka velvoittaa jokaisen EU-maan viettämään holokaustin muistopäivää 27. tammikuuta. Euroopan unioni käyttää päivästä nimitystä holokaustin uhrien muistopäivä.

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous hyväksyi vuonna 2005 päätöslauselman kansainvälisen holokaustin uhrien muistopäivän viettämisestä vuosittain 27. tammikuuta. Suomi äänesti päätöslauselman puolesta, osoittaen sitoutumistaan kansainväliseen muistopäivään.

Valtioneuvoston päätös nimen muuttamisesta holokaustin uhrien muistopäiväksi heijastaa kansainvälisiä suuntauksia, Euroopan parlamentin päätöslauselmaa ja YK:n päätöslauselmaa. Kansainvälisenä holokaustin uhrien muistopäivänä muistetaan laajemmin myös muukalaisvihaa ja antisemitismiä sekä kunnioitetaan eri aikoina eri puolilla maailmaa tapahtuneiden vainojen uhreja.