Suomi
Turku
Eurooppa
NATO
Pride
USA
Ukraina
Agenda 2030
Rainforest Alliance

2717 artikkelia


#WHO #pandemiasopimus – tärkeä osa tulevaisuutta jonka tarvitsemme

2023/11/10

Maailman terveysjärjestö WHO:ssa käydään neuvotteluja uudesta pandemiasopimuksesta ja kansainvälisen terveyssäännöstön muutoksista tavoitteena vahvistaa maailmanlaajuista sääntelykehystä pandemioiden ja muiden terveysuhkien varalta.

WHO:lla on keskeinen rooli globaalissa terveysturvallisuudessa, toimien johtavana viranomaisena maailmanlaajuisissa terveyshaasteissa. Kansainvälinen terveyssäännöstö (IHR, 2005) on tärkein voimassa oleva sopimus, joka kattaa toimenpiteet rajat ylittäviin terveysuhkiin varautumiseksi ja vastaamiseksi.

Jäsenvaltiot ovat arvioineet tarvetta vahvistaa kansainvälistä sääntelykehystä pandemioihin ja terveysuhkiin varautumiseksi. WHO:n yleiskokous päätti perustaa neuvotteluelimen pandemiavarautumista ja -vastetta koskevan sopimuksen valmisteluun. Samanaikaisesti neuvotellaan IHR:n muutoksista.

Suomi, osana Euroopan unionia, osallistuu neuvotteluihin. Eduskunta on saanut tietoa neuvotteluiden etenemisestä, ja sille annetaan mahdollisuus osallistua neuvottelukantojen muodostamiseen. Tavoitteena on saada molemmat sopimukset päätökseen toukokuussa 2024 WHO:n yleiskokouksessa konsensuksella.

Mikäli päätöstä ei saavuteta konsensuksella, noudatetaan äänestysmenettelyä WHO:n peruskirjan mukaisesti. Pandemiasopimuksen hyväksymiseen tarvitaan yleiskokouksessa 2/3 WHO:n jäsenvaltioiden enemmistö. Hyväksyttyään sopimukset kukin jäsenvaltio käsittelee ne valtiosääntönsä mukaisesti. Suomessa sitoutuminen vaatii presidentin päätöksen ja eduskunnan suostumuksen.